PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
Collectedoelen juni 2024 Collectedoelen juni 2024
Collecte 2 juni:
Exodus (hulp tijdens en na detentie)

Op verschillende manieren bied Exodus begeleiding en opvang aan (ex-)gedetineerden om na hun straf terug te keren in de samenleving. Ook bied Exodus hulp aan familieleden.

Exodus biedt hulp aan mensen met een forensische achtergrond. Ze heeft aandacht voor de complexiteit van het herstel van deelnemers en het herstel van hun relatie(s) met anderen. Ze helpt mee een sociaal netwerk op te bouwen en ondersteunt deelnemers om, vanuit eigen kracht, te werken aan een nieuwe toekomst, een zinvol bestaan. Ze biedt deelnemers kansen, om weer een plek te vinden in de samenleving en om zich daarna staande te houden. Hiermee draagt zij bij aan een veiligere samenleving met minder criminaliteit.
Exodus gelooft in groei en ontwikkeling van deelnemers, zodat zij in staat zijn om betere keuzes te maken.
Exodus biedt perspectief; dat doet ze samen, moedig en volhardend.
Uw gift is van harte welkom!


Collecte 9 juni:
EO Metterdaad: Stop kinderarbeid in Kenia


Kinderarbeid is een groot probleem in Kenia. Kwetsbare kinderen werken vaak onder gevaarlijke omstandigheden, en hebben zonder onderwijs nauwelijks toekomstperspectief. EO Metterdaad gaat, samen met partnerorganisatie Kerk in Actie, kinderarbeid in Kenia tegen. Zij proberen ervoor te zorgen dat alle kinderen naar school gaan.
 
Marieke de Man is namens EO Metterdaad naar Kenia geweest om de verhalen van kinderen in de kinderarbeid te filmen. Marieke: ‘Ik heb nooit eerder beseft hoe belangrijk onderwijs is, als toen ik in Kenia was. In een land waar de economie op z’n gat ligt en waar de staat niet kan voorzien in de noden van mensen, lijkt onderwijs de enige mogelijkheid om als kind uit de armoede te ontsnappen.’

Uw gift kan het leven van een kind veranderen! 
Op zaterdag 15, 22 en 29 juni en zaterdag 6 juli brengt EO Metterdaad dit werk in 4 tv-uitzendingen in beeld (NPO 2, 18.14 – 18.24 uur). De uitzendingen worden op zondag om 11.30 uur herhaald.

Collecte 16 juni:
SchuldHulpMaatje (betrouwbare hulp bij geldzorgen en schulden)
Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens waardevol is en een uniek en geliefd kind van God, gelijkwaardig aan ieder ander. Ieder mens verdient   aandacht en (zo nodig) zorg, begeleiding en ondersteuning. Met onze SchuldHulpMaatje aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die ter voorkoming is van, of aanvullend is op, de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden, kerkelijke en maatschappelijke organisaties.
   
Samen lukt het; dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Alles wat SchuldHulpMaatje doet, is er op gericht om mensen met financiële problemen en/of (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken. We bieden hulp via internet en met getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Een SchuldHulpMaatje is iemand die in je gelooft en met je aan de slag gaat, zonder te oordelen. De maatjes zien de mensen achter de cijfers, de schaamte achter de schulden. Het maatje neemt je niet de verantwoordelijkheid uit handen. Het doel is je te begeleiden bij een gedragsverandering en bij financiële zelfredzaamheid, waardoor een gezonde financiële huishouding haalbaar is en je deze in de toekomst ook kunt behouden.
SchuldHulpMaatje gelooft rotsvast in de optelsom van samen sterk. Samen lukt het!!!
Laten wij ook samen voor een mooie gift gaan.


Collecte 23 juni:
Wereldvluchtelingendag Libanon (training in thuiszorg biedt werk en hoop)
Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen, in het land, de kans om in deze sector aan de slag te gaan.
Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na de training en hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. Dat biedt hoop voor de toekomst!
Met een gift helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid. Van harte aanbevolen.

Collecte 30 juni:
Missionair Werk Nederland: De kerk zoekt jongeren op
Een van de speerpunten van een toekomstgerichte kerk is samen met jongere generaties optrekken, op het gebied van zingevingsvraagstukken. Niet door automatisch te verwachten dat jongeren een kerk komen binnenstappen, maar daar te zijn waar de jongeren zélf zijn. Daarom is de Protestantse Kerk betrokken bij festivals als Graceland en Opwekking. Dit zijn bij uitstek plekken waar jonge zinzoekers elkaar ontmoeten. De Protestantse Kerk wil voor hen een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.
Met een gift steun je de missionaire activiteiten voor jongeren van de Protestantse Kerk. Hartelijk dank!
 
 
Collectedoelen april 2024 Collectedoelen april 2024

Zondag 7 april - collecte voor Rwanda 

Veel daders van de genocide in Rwanda zijn inmiddels terug uit de gevangenis. Maar hoe kunnen buren en kerkleden elkaar ooit weer vertrouwen? Rwandese kerken trainen hun pastors in traumahulp en verzoeningswerk. Ze organiseren ‘Lichtgroepen ‘ waar slachtoffers en daders elkaar ontmoeten en weer leren samenleven.  

Zeventig procent van de jonge Rwandese bevolking heeft de genocide niet meegemaakt. Hun probleem is gebrek aan werkgelegenheid. Ook voor hen wil de kerk er zijn. Ze biedt de jongeren praktische training aan die hun kansen op werk vergroten. Want deze jonge generatie is de hoopvolle toekomst van Rwanda. 

Met je gift in de collecte steun je het programma Zending van Kerk in Actie en kan de Rwandese kerk jongeren en  getraumatiseerde mensen een steun in de rug geven. Van harte aanbevolen. 

Zondag 21 april – collecte voor St. Vrienden van Huis ter Leede 

Vandaag is de collecte bestemd voor de stichting Vrienden van Huis ter leede, waarvan ondergetekende onderdeel uitmaakt van het bestuur, zoals jullie vast al wel weten.  

Onze taak is het bijeenbrengen van middelen, die nodig zijn ter verbetering van de leefomstandigheden, verhoging van de levensvreugde en het welzijn van de bewoners in onze woonorganisatie en welke uiteraard niet vergoed kunnen worden uit de normale exploitatiekosten. Wij ontvangen donaties van kerken, bedrijven en particulieren om dit werk te kunnen verwezenlijken.   

Onlangs kwam de vraag vanuit het verzorgend personeel voor de aanschaf van 6 (zachte) speciale poppen voor de bewoners van de afdeling psychogeriatrie. Deze poppen zijn er in een aantal uitvoeringen. Ze zijn aandoenlijk, zacht en schattig en elk met zijn of haar eigen karaktertrekjes. Je bent meteen gefascineerd door hun gezichtsuitdrukking en oogopslag. Ideaal bij het geruststellen en troosten. De poppen kunnen aan- en uitgekleed worden. En ze zijn wasbaar. 
Deze empathiepoppen zijn meer dan alleen poppen, ze voelen aan als een echte baby of echt kind. Deze inspirerende karakters zorgen voor een gevoel van verbintenis en sensorische stimulatie. Ze bieden comfort en zekerheid, maar zijn ook fantasierijk en stimulerend. Ze lokken menselijk reacties uit als emotie en herinnering.  
Er zijn zelfs kleine zakjes bij met een batterij die je in deze poppen kunt verstoppen zodat er een hartslag voelbaar is.  

Deze poppen kosten rond de € 75 per stuk. Inmiddels zijn de poppen besteld. Het is ontzettend fijn dat wij, als Vrienden van Huis ter Leede, ons werk kunnen blijven voortzetten maar u begrijpt dat we steeds moeten blijven zoeken naar het vinden van donateurs. Mocht u zelf overwegen om ook Vriend te willen worden en 1 x per jaar een gift te willen overmaken, liggen er flyers op de tafel in de hal waarmee u zich aan kunt melden. Ieder bedrag is welkom. Alvast namens de bewoners hartelijk bedankt voor uw gift! 
 

Zondag 28 april – collecte voor Oekraíne 

Door de jarenlange economische crisis in Oekraïne hadden al veel inwoners grote moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, maar de aanhoudende oorlog zet alles op zijn kop. Raketaanvallen verwoesten steeds meer de infrastructuur, elektriciteit valt continu uit, huizen blijven onverwarmd, er is onvoldoende drinkwater en de voedselvoorziening is in gevaar.  

Kerken in Oekraïne schieten te hulp en zijn een toevluchtsoord voor ontheemden en slachtoffers van de oorlog. Samen met hulporganisaties doen ze er alles aan om mensen in nood te kunnen helpen.  Overal in het land worden gaarkeukens ingericht, maar ook mobiele ruimtes waar mensen even kunnen opwarmen en een kopje koffie of thee kunnen drinken. 

De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk leed voor de mensen daar. Bijna 18 miljoen mensen in Oekraïne hebben humanitaire hulp nodig.  

Kerk in Actie geeft noodhulp via lokale kerken en christelijke organisaties die alles doen om de slachtoffers van de oorlog van voedsel, medicijnen, warmte en onderdak te voorzien. Uw gave is van harte welkom. 

 

 
Collecte-doelen maart 2024 Collecte-doelen maart 2024
Zondag 3 maart
Diaken van Dienst: Ina Mol
Collectedoel: KIA Libanon

Predikanten opleiden voor het Midden-Oosten
Christelijke instellingen in Libanon hebben een regionale functie en de theologische opleidingsinstituten in Beiroet leiden predikanten op voor het hele Midden-Oosten. Wilbert van Saane is door Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond (GZB) uitgezonden naar Libanon en werkt er als theologie docent en studentenpastor.
In Beiroet worden studenten opgeleid tot voorganger en kerkelijk werker en keren daarna terug naar hun geboorteland om in hun plaatselijke gemeente voor te gaan en deze op te bouwen. Voorgangers en kerkelijk werkers in actieve dienst krijgen bijscholing en er zijn cursussen theologie voor leken en voor belangstellenden uit andere religieuze tradities. Theologische instituten in Libanon willen daarmee de christelijke minderheid in het Midden-Oosten ondersteunen in aanwezigheid en getuigenis.
Met je gift in de collecte steun je via het programma Zending van Kerk in Actie het werk aan de theologische opleiding in Beiroet. Van harte aanbevolen!
Zondag 10 maart
Diaken van Dienst: Susanne Belder
Collectedoel: KIA IndonesiëSterke vrouwen in de kerk

De lokale gemeenschappen op Papoea Indonesië spelen een belangrijke rol in de 
samenleving, vooral in de afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Veel vrouwen nemen sociale en pastorale taken op zich. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papoea in het toerusten van vrouwen voor deze taken. Zij kunnen een diaconale of maatschappelijke training volgen, maar ook een alfabetiseringscursus of naailes. Via een voedingsprogramma licht de kerk vrouwen voor over gezonde voeding. Via het programma zending van Kerk in Actie steunt u de toerusting van vrouwen op Papoea in hun sociale en pastorale taken. Van harte aanbevolen!

Woensdag 13 maart Biddag voor gewas en Arbeid
Diaken van Dienst: Marja de Man
Collectedoel: Diaconie

Vandaag zamelen we uw gave in voor het diaconale werk in en om onze gemeente.
Onder diaconaat verstaan wij dienst, de dienst van christelijke barmhartigheid. Het is een opdracht van God dat we degenen die hulpbehoevend zijn, de zorg geven die nodig is. De tekst uit Filippenzen 4:19 is een tekst waarin God ons een belofte doet die niet in materiële zaken is uit te drukken.

Zondag 17 maart 
Diaken van Dienst: Irene Hoogenhuijzen
Collectedoel: Kinderhulp Afrika

Kinderhulp Afrika is een charitatieve organisatie die vanuit een christelijke identiteit omziet naar weeskinderen in Oeganda. We willen de weeskinderen een hoopvolle toekomst geven en we geloven dat we écht het verschil kunnen maken in het leven van een kind.
Kinderhulp Afrika biedt de kinderen een veilige omgeving en voorzien ze van kwalitatief goed onderwijs zodat zij een kansrijke toekomst tegemoet gaan in de maatschappij. Kinderhulp Afrika wil de kinderen zien opgroeien tot gezonde verantwoordelijke volwassenen die kunnen voorzien in hun eigen levensbehoeften.

Veel van deze weeskinderen hebben hun ouders verloren aan aids, malaria of andere ziekten. Zij komen letterlijk met lege handen aan. Voor elk weeskind zoekt Kinderhulp Afrika sponsorouders in Nederland om het kind te helpen voeden, huisvesten en onderwijzen, maar ook om een relatie met het kind te leggen. Zo groeit het kind op met het besef: er is iemand in de wereld die mij kent en die van mij houdt.Zondag 24 maart
Diaken van Dienst: Ina Mol
Collectedoel: JOP

Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Jong Protestant ondersteunt vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zo kunnen gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties. Er zijn verschillende thema`s die hulp kunnen bieden bij die ondersteuning. Een voorbeeld is: Kerk als Thuisplek. Voor kinderen en jongeren. Binnen onze gemeente is daarvoor bijvoorbeeld de Kliederkerk in het leven geroepen. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij de Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk.

Donderdag 28 maart Witte donderdag H.A
Diaken van Dienst: Ina Mol en Susanne Belder
Collectedoel: Voedselbank Leerdam

Voedselbank
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Voedselbanken helpen mensen die het financieel niet redden om zichzelf en hun gezin van eten te voorzien.
Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. Om de hulpvrager van voldoende eten te kunnen voorzien, werkt de voedselbank samen met bedrijven, instellingen, gemeenten en particulieren. Zo zorgen ze er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast. Voedselbanken werken uitsluitend met vrijwilligers. Om de zelfredzaamheid van de hulpvrager te vergroten, is er ook een samenwerking met lokale organisaties die helpen om deze mensen weer op eigen benen te laten staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Zondag 31 maart Pasen
Diaken van Dienst: Ina Mol
Collectiedoel: KIA ColumbiaKansarme jongeren opleiden voor horeca

In het noorden van Colombia komen steeds meer toeristen naar de Caraïbische kust. Kansarme jongeren die op zoek zijn naar werk, kunnen in hun eigen omgeving leren hoe ze aantrekkelijke en gezonde maaltijden kunnen koken, onder andere in een rijdende kookschool.
De jongeren komen uit de armste lagen van de bevolking aan de noordkust, dicht bij de grens met Venezuela. De meesten zijn inheems of afkomstig uit Venezuela. Ieder jaar worden 80 jongeren opgeleid voor werk in hotels, restaurants of foodtrucks. Ze leren bakken of koken met gezonde lokale voeding en maken kennis met vegetarisch en veganistisch koken.
Jongeren die een eigen bedrijf willen starten krijgen advies over hun bedrijfsplan en een mentor uit de horecasector. Leerlingen volgen cursussen waarvoor ze deelcertificaten behalen. De totale opleiding duurt 3 tot 7 maanden en wordt afgesloten met een erkend diploma.
Met uw gift steunt u kansarme jongeren in Colombia op weg naar een baan, inkomen en een hoopvolle toekomst. Van harte aanbevolen!
 
 
Collecte-doelen januari 2024 Collecte-doelen januari 2024
Doelcollecte 1 januari is voor de diaconie.

Doelcollecte 7 januari is voor Joy For Children
Joy for Children helpt kansarme kinderen in India. Er zijn een zevental zorg- en onderwijscentra operationeel. In deze centra voorziet Joy for Children de kinderen van kleding, voeding, onderwijs en medische zorg. Tevens zorgt de stichting voor goede sanitaire- en watervoorzieningen. Al het geld dat binnenkomt wordt volledig besteed aan de kinderen. Alle organisatie eromheen is vrijwilligerswerk.

Doelcollecte 14 januari is voor KIA binnenlands diaconaat
Armoede is een groeiend probleem in Nederland: een miljoen mensen kan de eindjes nauwelijks aan elkaar knopen. Met de actie Samen tegen armoede staan kerkelijke gemeenten, gefaciliteerd door Kerk in Actie, op tegen armoede in Nederland.

Doelcollecte 21 januari is voor het Leger des Heils
Hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde. Dat is het doel van het Leger des Heils. We strijden tegen alles wat het leven kapot maakt: armoede, onrecht, verslaving, eenzaamheid, uitsluiting en zinloosheid. Er is een breed zorg aanbod.

Doelcollecte 28 januari is voor het eigen jeugdwerk.
 
Collectedoelen december 2023 Collectedoelen december 2023
Zondag 3 december 2023: Dorcas
 
‘Ik ben veranderd van een hopeloos meisje in een vrouw met hoop’
De collecteopbrengst van zondag 3 december is voor Dorcas. 
Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten.
 
De hulp van Dorcas is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Dorcas werkt bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. We trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En we ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen.
 
Een voorbeeld hoe het leven van iemand kan veranderen, is dat van de 23-jarige Lemlem uit Ethiopië. Zij vertelt: ‘Nadat mijn vader overleed, besloot mijn moeder te verhuizen. Ze liet mij achter bij haar tante. Mijn moeder hertrouwde, maar heeft haar nieuwe man nooit verteld dat ze een dochter had. In de vakanties ging ik af en toe bij mijn moeder op bezoek. Dan zei zij altijd tegen haar man dat ik haar zus was. Ik voelde me hierdoor zo ongewenst.’
 
Via een vriendin hoorde Lemlem van het opleidingscentrum van Dorcas. Ze schreef zich in en begon met een kooktraining. ‘Ik vond het fijn om hard te werken en veel te leren. Naast de opleiding werkte ik ook nog. Het was dus best een drukke tijd.’ In acht maanden tijd leerde ze van alles over het bereiden van eten. Na haar training hielpen de medewerkers van het centrum haar om een baan te vinden. ‘Ik ben nu hoofd van de bediening in een koffiehuis! Ik werk er met veel plezier en verdien genoeg geld om ook voor mijn oudtante te zorgen. En ik durf zelfs te dromen van mijn eigen koffiehuis. Ook hoop ik andere jonge mensen te inspireren met mijn verhaal.’
 
Naast Lemlem helpt Dorcas jaarlijks honderdduizenden andere mannen, vrouwen en kinderen. 
Met uw bijdrage, klein of groot, kunt u mensen helpen tot bloei te komen.
 
Diaken van dienst: Susanne
 
 
Zondag 10 december 2023: PKN Kinderen en jongeren inleven in Kerstverhaal
Jozef, Maria, de herbergier, de herder, de wijzen… Het kerstverhaal kent talloze personages, die elk op hun eigen manier, met hun eigen gedachten en gevoelens, in het verhaal zitten. Met de KerstChallenge, een spel van de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk, kruipen jongeren in de huid van deze personages uit het verhaal.

Diaken van dienst: Marja
 
 
Zondag 17 december 2023: Kerk in Actie; Binnenlands diaconaat

Collecte Diaconaat: Hulp en perspectief voor mensen zonder papieren
 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder verblijfsvergunning; onder hen zijn ook minderjarigen. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat ze niet meer terug kunnen. Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Mensen zonder papieren mogen niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing, zodat ze nieuwe perspectieven krijgen. Ze kunnen bij deze projecten ook terecht voor een warme maaltijd, worden geholpen met ingewikkelde post, of als er een medisch probleem is. Met je bijdrage aan de collecte steun je diaconale projecten van Kerk in Actie zoals de hulp aan deze kwetsbare mensen in onze Nederlandse samenleving. Van harte aanbevolen.
 
Diaken van dienst: Arie
 
 
Zondag 24 december 2023: Kinderhulp Afrika
 
Kerst 2023
Kerstactie Geef licht - website
Geef licht… in de harten van de kinderen
Deze kerst wil Kinderhulp Afrika kinderen en personeel in Oeganda iets extra’s geven. Zij verdienen het! Ze komen uit arme gezinnen. Een mooie broek of jurk is voor de kinderen onbetaalbaar. Deze kerst gaan wij de kinderen verrassen. Alle meisjes krijgen een nieuwe jurk, de jongens een mooie broek en blouse. Ook het personeel kan wel een steuntje in de rug gebruiken. Omdat zij vaak voor hun familie zorgen, blijft er weinig geld voor henzelf over. We willen hen deze kerst blij maken met servies en andere spullen die ze in huis hard nodig hebben. Hiervoor is in totaal € 5.000 nodig.
Geef licht … in de straten van de kinderen
Naast een persoonlijk cadeau wil Kinderhulp Afrika deze kerst nog iets extra's doen. De veiligheid van onze kinderen staat voorop! Op ons terrein hebben we al 50 solar lampen geplaatst zodat het ook in de avond licht is voor de kinderen. Nog niet alle paden op onze campus zijn verlicht. Er zijn nog 30 solarlampen nodig om deze paden van goed licht te voorzien.
Licht betekent veiligheid voor onze kinderen! Hiervoor is € 4.000 nodig.   

Licht voor onze kinderen. Helpt u Kinderhulp Afrika mee om dát mogelijk te maken deze kerst?
Diaken van dienst: Marja
1e Kerstdag 25 december: Kerk in Actie; Kinderen in de knel: Geef licht
 
Help kinderen in Oekraïne de oorlog door
Elke dag worden in de oorlog in Oekraïne minstens twee kinderen gedood en raken meer dan vier kinderen gewond. Bijna twee op de drie kinderen zijn voor het geweld op de vlucht, in eigen land of daarbuiten. Er is bijna geen kind in Oekraïne dat niet is blootgesteld aan de gevolgen van de oorlog in hun land.
De veerkracht van de mensen in Oekraïne is bewonderenswaardig. Ondanks de oorlog en de ellende die dit veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar vooral voor hun kinderen. Daar helpen we ze graag bij.
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven leren.
Met uw bijdrage aan de collecte help je kinderen in Oekraïne de oorlog door. Helpt u mee?
 
 
Diaken van dienst: Arie
 
 
Oudjaarsdienst zondag 31 december: Nederlands Bijbelgenootschap
 
De collecte van deze zondag is bestemd voor het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG).
De Bijbel raakt je. Het boek is dan wel eeuwenoud, toch geeft het steeds nieuwe inzichten of zet het je aan het denken. Dat wij de Bijbel op elk moment en in allerlei vormen beschikbaar hebben, is best bijzonder. In veel landen hebben mensen geen Bijbel. Omdat ze bijvoorbeeld, geen Bijbel kunnen betalen, of omdat er geen Bijbel in hun taal beschikbaar is. Het NBG helpt om de Bijbel door te geven in binnen -en buitenland.
 
De Bijbel heeft een grote betekenis in het leven van mensen. Helpt u om de Bijbel open te laten gaan?
 
 
Collectedoelen oktober 2023 Collectedoelen oktober 2023
Kinderen van de straatkinderendagopvang
Stichting Mahanaim zet zich in voor kansarme kinderen in Indonesië. Het leven in Indonesië is voor een aantal groepen een kwestie van overleven. Denk aan ongeletterde straatkinderen, éénoudergezinnen, weeskinderen en jongeren met een beperking. Een sociaal vangnet is er voor deze kinderen en jongeren niet. Stichting Mahanaim heeft om die reden een straatkinderen dagopvang in het leven geroepen.
Op de dagopvang leren de straatkinderen gratis lezen, schrijven, rekenen, Engels en creatieve vaardigheden. Bijbelse waarden en normen worden met de kinderen gedeeld middels verhalen met een moraal. De ouders ondersteunt Mahanaim met opvoedadvies en op z’n tijd met voedselpakketten. Zondag 22 oktober word er gecollecteerd voor de straatkinderen dagopvang. Alvast hartelijk dank voor uw ondersteuning!
 
 
Collectedoelen september 2023 Collectedoelen september 2023
Doelcollecte 3 september 2023:: KIA Werelddiaconaat Israël
Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli’s - voor hun verplichte diensttijd begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben.
Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken.

Doelcollecte 10 september 2023: eigen jeugdwerk
Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren.

Doelcollecte 17 september 2023: KIA Werelddiaconaat Myanmar
In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In 10 dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.

Doelcollecte 24 september 2023: Orgelfonds
 
 
Collectes augustus 2023 Collectes augustus 2023

Zondag 6 augustus 2023

Diaken van dienst: Arie van Loopik

Doel: Diaconie
Onder diaconaat verstaan wij dienst, namelijk de dienst van christelijke barmhartigheid. Het is een opdracht van God dat we diegene die hulpbehoevend is de zorg geven die ze nodig hebben. De tekst uit Filippenzen 4:19 is een tekst waarin God ons een belofte doet die niet in materiële zaken is uit te drukken.

Zondag 13 augustus 2023
Diaken van Dienst: Irene Hoogenhuijzen
Doel: Zending Ghana
Ghana is een overwegend christelijk land, maar in het droge noorden zijn moslims in de
meerderheid. Het leven in de afgelegen dorpen is een hele uitdaging, want de wegen zijn slecht en
er is een tekort aan schoon drinkwater en elektra. Met steun van Kerk in Actie leidt de
Presbyteriaanse kerk in Noord-Ghana voorgangers en jeugdleiders op die de mensen kunnen
ondersteunen. Naast Bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale
zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan met conflicten.
In de dorpen zijn veel volwassenen nog analfabeet. De meeste kinderen gaan naar school,
maar omdat de klassen erg groot zijn en het onderwijs Engelstalig is, leren veel van hen toch
niet goed lezen en schrijven. Verschillende kerken bieden daarom aanvullend onderwijs. Via
bijbelclubs leren kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal. Ze krijgen de mooi geïllustreerde
Bijbel mee naar huis, waar hele families in contact komen met de Bijbelse verhalen.
Zondag 20 augustus 2023
Diaken van dienst: Irene van Hoogenhuijzen
Doel: KIKA
Jaarlijks krijgen bijna 600 kinderen in Nederland kanker. Inmiddels overleeft 81% van deze kinderen de eerste vijf jaar na de diagnose. Mede dankzij de onderzoeken die KiKa financiert. Want zo’n 20 jaar geleden lag dit nog rond de 72%. Een duidelijk bewijs dat onderzoek écht helpt en 100% kans op genezing steeds dichterbij komt.  
De onderzoeken waarin KiKa investeert richten zich op verschillende thema's. Denk aan betere medicijnen, minder pijn tijdens behandelingen, meer kans op genezing en een hogere kwaliteit van leven voor patiënten, ook na behandeling. Ook geeft Kika voorlichting over kinderkanker. KiKa is het enige goede doel in Nederland dat investeert in onderzoek dat zich specifiek richt op alle vormen van kinderkanker.
https://content.kika.dove.ef2.builders/uploads/Ki_Ka_Inspiratie_Folder_6cc0c62d5f.pdf
Zondag 27 augustus 2023
Diaken van dienst: Susanne Belder en Arie van Loopik
Doel: Schuldhulpmaatje
SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt lokaal en landelijk samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Naastenliefde is de basis van waaruit SchuldHulpMaatje werkt. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met de SchuldHulpMaatje-aanpak draagt men structureel bij aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. De aanpak is aanvullend op de reguliere schuldhulpverlening en gebaseerd op samenwerking. SchuldHulpMaatje hoopt zo het taboe op geldzorgen te doorbreken en mensen te helpen om hun geldzaken weer de baas te worden én te blijven.
 
Collectedoelen juli 2023 Collectedoelen juli 2023
Zondag 2 juli 2023
Diaken van dienst: Susanne Belder
Doel: KIA Werelddiaconaat Indonesië
De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.
De Timoreese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers

Zondag 9 juli 2023.
Diaken van dienst: Marja de man
Doel: JOP
Elk kind en iedere jongere weet zich geliefd door God. Dat is het verlangen van Jong Protestant. Jong Protestant zet zich in voor kinderen, jongeren en hun ouders. Daarom ondersteunt Jong Protestant vrijwilligers en professionals in het jeugdwerk binnen de Protestantse Kerk. Zo kunnen gemeenten een vindplaats zijn van geloof, hoop en liefde, voor alle generaties. Er zijn verschillende Thema`s die hulp kunnen bieden bij die ondersteuning. Een voorbeelden is: Kerk als Thuisplek. Voor kinderen en jongeren. Binnen onze gemeente is daarvoor bijvoorbeeld de Kliederkerk in het leven geroepen. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk.

Zondag 16 juli 2023
Diaken van Dienst: Irene Hoogenhuijzen
Doel: Tear
Stichting Tearfund Nederland is een internationale christelijke ontwikkelingsorganisatie, opgericht door de Evangelische Zendingsalliantie (EZA) met als werkgebied Afrika, Azië en Latijns-Amerika. Het doel van Tearfund is om mensen te helpen om zelf op te staan uit armoede en onrecht. Dat proberen zij te bereiken door zich op materieel, sociaal en geestelijk terrein hulp te bieden. Tot eind 2020 heette de organisatie in Nederland Tear. Tearfund voert zelf geen programma's of projecten uit, maar ondersteunt initiatieven van kerken en christelijke organisaties ter plaatse, omdat deze beter in staat zijn om de lokale (nood)situatie in te schatten en daarop in te spelen. Tearfund steunt haar partnerorganisaties met kennis, fondsen en tijdelijk personeel en ontvangt van hen informatie die aangewend wordt om Nederlanders bewust te maken van de problematiek in deze landen.

Zondag 23 juli 2023
Diaken van dienst: Arie van Loopik
Doel: Koffiebar
Meer dan uitgaan op de zaterdagavond… De koffiebar bestaat uit een enthousiast team dat iedere week voor jongeren vanaf 14 jaar een leuk en afwisselend programma organiseert. Voor een leuk en gezellig avondje uit, maar eigenlijk veel meer dan dat…
Naast een leuk programma, bieden ze een plaats waar er aandacht voor de jeugd is. Ieder mag in de koffiebar gewoon zichzelf zijn. De eerste keer binnenstappen is misschien spannend, maar bijna iedereen komt daarna graag de volgende zaterdag weer! Met hun programma en aandacht voor alle jongeren, willen ze graag op een ongedwongen en creatieve wijze, Gods geweldige evangelie uitdragen.

Zondag 30 juli 2023
Diaken van dienst: Marja de Man
Doel: KIA Vredeswerk Syrië
Door de jarenlange burgeroorlog in Syrië zijn veel religieuze gebouwen verwoest. Voor mensen in Syrië is het voortbestaan van de kerk van cruciaal belang voor de stabiliteit in het land. De kerk is hier letterlijk en figuurlijk het middelpunt van de samenleving. Meer dan 90 procent van de mensen in Syrië leeft onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen, laat staan aan bouwmaterialen. Toch is het herstel van kerken het enige wat perspectief biedt.
 
 
Diaconie

Diaconie

Wat zegt de Dikke Van Dale over diaconaat?
Om een beeld te hebben bij wat diaconie betekent, lezen we in het Groot Woordenboek van de Nederlandse taal de letterlijke betekenis van het woord. Van Dale schrijft: diaconaat: komt van het Latijnse woord diaconus, een taak die direct volgt op het priesterambt, om de kerkelijke dienst van barmhartigheid ten uitvoer te brengen. Maar hoe vul je vandaag barmhartigheid in als diaconie?
 

 
Dienst van barmhartigheid

Dienst van barmhartigheid

Door de komst van de sociale zekerheid in West-Europa is het werkterrein van diaconaat veranderd. Het aantal mensen aan wie barmhartigheid bewezen werd nam sterk af. Daarom ziet de diaconie haar taak tegenwoordig in veel gevallen niet alleen in de plaatselijke gemeenten, maar ook wereldwijd: het werelddiaconaat. Hierbij steunen diaconieën in rijke landen sociale projecten in armere landen. Daarnaast is er vanuit de diaconie ook een open oog voor alles wat dichtbij gedaan moet worden.

 
Binnen de gemeente

Binnen de gemeente

In de kerkenraad van de gemeente van Asperen zijn vier diakenen vertegenwoordigd, waarvan er elke zondag één of twee dienst hebben in de kerkdienst. Daar zorgen zij o.a. voor de inzameling van het geld en assisteren zij de voorganger bij de bediening van het Heilig Avondmaal. Verder organiseren ze jaarlijks een activiteit voor de 65-plussers in de gemeente. In de maand december verzorgen ze een kerst-attentie voor de 70- plussers, die door de contactpersonen bezorgd wordt en zijn ze het hele jaar door actief betrokken bij het bestuurswerk in de kerk.

 
De opdracht

De opdracht

Een belangrijke tekst in de Bijbel voor de diakenen is Mattheüs 25 vers 35 - 40, daar staat:

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt Mij in uw huis uitgenodigd. Ik had niets om aan te trekken en u hebt Mij kleren gegeven. Ik was ziek en u hebt Mij opgezocht. Ik zat in de gevangenis en u bent bij Mij geweest…… Toen u dit voor één van mijn minste broeders hebt gedaan, deed u het voor Mij.

Vanuit deze tekst voert de diaconie haar opdracht uit: ‘Elkaar en de wereld te dienen door gebruik te maken van de gaven van de Geest’. Daarvoor draagt ze namens de gemeente verantwoordelijkheid en samen met de gemeente maakt ze dit concreet. Uitvoering geven aan de diaconale opdracht is een taak die de gehele gemeente aangaat.
 

 
 
 

Inloggen

 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.