PKN
Gereformeerde Kerk Asperen
 
KND februari 2021 KND februari 2021
NIEUWS VAN DE KINDERNEVENDIENST I__________________________________


Hallo kinderen, ouders van kinderen en gewoon iedereen die dit wil lezen,

We gaan in februari starten met de kindernevendienst met het lezen uit het Bijbelboek Jona. Het boek Jona hoort in de Bijbel bij de boeken van de profeten. In tegenstelling tot de andere profetenboeken bevat het boek geen profetieën maar een kort verhaal óver een profeet. De hoofdpersoon in het verhaal is de profeet Jona, de zoon van Amittai. Over wie hij was, is niet veel bekend

Zondag 7 februari 2021: Jona 1: 1-16                  Jona op de vlucht
D profeet Jona krijgt van God de opdracht om naar Nineve te gaan, de hoofdstad van het Assyrische rijk. Jona moet de inwoners van Nineve waarschuwen dat God van plan is hen te straffen vanwege al het kwaad dat ze doen. Maar Jona weigert. Hij vlucht met een schip dat een heel andere kant op gaat. God stuurt het schip een storm in. Jona wordt overboord gegooid, komt in de buik van een vis terecht en wordt uitgespuugd op het land

VALENTINE’S SPECIAL! ©
Zondag 14 februari 2021: Jona 3: 1-10               Jona gaat naar Nineve
Als Jona de inwoners van Nineve aankondigt dat God de stad zal gaan verwoesten, krijgen de mensen spijt van wat ze hebben misdaan. Zelfs de koning trekt rouwkleren aan, en hij roept al zijn onderdanen op om te vasten. Ook de dieren moeten aan het vasten meedoen! De mensen zien in dat ze verkeerd hebben geleefd, en gaan op een goede manier leven. Dat is precies wat God wil. En daarom straft Hij Nineve niet.

VEERTIGDAGENPROJECT – EEN SPOOR VAN LIEFDE ©
Een spoor van liefde. Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Pasen toeleven. Een mooi thema in deze rare, vreemde coronatijd. Alleen met liefde voor elkaar winnen we deze strijd! Liefde is een prachtig fenomeen, we hebben elkaar nodig, we kunnen dit niet alleen.
Iedere zondag staat daarbij een tekst uit het laatste deel van het Johannes-evangelie centraal. Jezus bereidt zichzelf en zijn leerlingen voor op zijn dood en opstanding, en vooral op de tijd daarna.

Zondag 21 februari 2021: Johannes 12: 1-8     Maria giet olie over Jezus’ voeten
Maria pakte een flesje met heel dure olie. De olie had een lekkere geur. Ze goot de olie over de voeten van Jezus. En met haar haren droogde ze zijn voeten weer af. Overal in huis was de geur van de olie te ruiken.

Zondag 28 februari 2021: Johannes 13: 1-5     Jezus wast de voeten van de leerlingen
‘Handen wassen voor het eten’ – die zin heb je vast al honderd keer gehoord. Maar ‘voeten wassen voor het eten’? Dat vinden we wat minder gewoon. In de tijd van de Bijbel was het juist wel gewoon. De wegen waren toen erg stoffig – of modderig, als het geregend had. Goed te begrijpen dus dat je je voeten wilde wassen voor een fris gevoel bij het eten!

ps: denkt u in deze periode ook nog aan het spaarpotje van Victoria uit India (Joy for Childeren)? Het spaarpotje heeft al even geen centjes meer ontvangen.

Keep safe!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst


 
 
Kindernevendienst december 2020 en januari 2021 Kindernevendienst december 2020 en januari 2021
Hallo allemaal,
We zijn gestart met het Kerstproject “Dicht bij het Licht”. Dit is het thema voor de zondagen van Advent en Kerst.
De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes, kaarsjes in huis, lichtjes in de (kerst)bomen, kerstversiering in tuinen en op straat. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker heb je licht echt nodig om te kunnen zien, om je veilig te voelen. Licht is zelfs van levensbelang. Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Licht is dus een heel krachtig en aansprekend symbool. Ook voor kinderen is het licht een Bijbels en begrijpelijk beeld waarmee je het goede nieuws van
Kerst kunt uitleggen: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen.
Omdat we merken dat kinderen de kerk en dus ook de kindernevendienst missen mogen kinderen (>4 jaar) tijdens deze
periode naar de kindernevendienst komen! Dit houdt in dat er tijdens de online kerkdienst tegelijk kindernevendienst  wordt gehouden.
Om de coronamaatregelen zo veel mogelijk te handhaven, werken wij met een inschrijving en is het niet de bedoeling dat de ouders aanwezig zijn. De kinderen mogen aan het einde van de dienst weer opgehaald worden.
Voor de kinderen liggen er leuke verrassingen klaar die bij het project horen. Voor meer informatie, zie de poster. Wij hopen op veel aanmeldingen!

6 december: Genesis 1:1-5 God schept het licht God brengt licht in een wereld die op dat moment nog helemaal donker
is. Eerst was de aarde leeg en verlaten. Overal was water, er was dus geen land. Het is een gure, onvriendelijke  omgeving, waarin geen leven mogelijk is: zonder licht kan immers niets groeien. Dan spreekt God: ‘Er moet licht komen.’ Het zijn Gods eerste woorden. En op zijn woord verschijnt het licht.

13 december: Jesaja 9:1-6 De mensen zullen een stralend licht zien Licht en donker zijn belangrijke symbolen in de Bijbel. Licht staat voor een leven met God. Het donker staat voor een leven zonder God, en voor het verdriet en de pijn die dat tot gevolge heeft. In Jesaja 9 lezen we dat Gods volk in het donker leeft. Maar God belooft dat Hij hen zal helpen: ze zullen ‘een stralend licht zien’.

20 december: Lucas 1:67-79
Zacharias zicht over het hemelse licht Kort voor Jezus’ geboorte laat God aan Zacharias al iets zien van het licht dat snel zal komen. Zacharias’ zoon Johannes zal de mensen voorbereiden op de komst van Jezus. Na de geboorte van Johannes zingt Zacharias een lied over Gods trouw en roept hij de mensen op om te vertrouwen op ‘het hemelse licht’.

KERST 25 december: Johannes 1:1-18Jezus is het ware licht.
Dit jaar lezen we een bijzonder kerstverhaal. Johannes vertelt aan het begin van zijn evangelie over de komst van Jezus naar de wereld: het licht voor de mensen. Het lijkt op het scheppingsverhaal. Zo wil Johannes laten zien hoe groots het is dat God, de schepper van het licht, in zijn Zoon, naar ons toekomt. In het kindje van Bethlehem komt het licht van Gods liefde ons leven binnen. Alles wordt er anders door. Je kijkt met andere ogen naar de wereld, naar elkaar en naar jezelf. We mogen kinderen van God zijn, levend in het licht. Door zijn Zoon, het licht voor de mensen, is God altijd bij ons. Elk kaarsje dat  je aansteekt, helpt je om daaraan te denken.

27 december 2020: Psalm 150 Zing voor de Heer!
In Psalm 150 staat centraal hoe je God kunt loven. Dat kan je met je lichaam door te dansen, met je stem door te zingen en door muziek te maken. Het maakt voor de psalmschrijver niet uit hoe je God looft of prijst. Iedereen kan het doen op zijn eigen manier!
In 2021 willen wij de echte kindernevendienst in 2021 continueren door één keer in de maand bij elkaar te komen mits dit uiteraard binnen de maatregelen past op dat moment. Dit wordt voor nu de laatste zondag van elke maand.

3 januari 2021: Micha 6:1 Hoe leef je goed?
Micha zegt dat God wil dat we niet alleen aan onszelf denken en dat we dicht bij God leven. In de tijd van Micha gebeuren veel oneerlijke dingen. Micha zegt dat je drie eigenschappen nodig hebt om goed te leven. Die eigenschappen hebben alles met elkaar te maken. Over de volgende zondagen is alleen bekend uit welk Bijbelgedeelte het verhaal komt.

10 januari 2021: Johannes 1:19-34 Johannes en Jezus.
17 januari 2021: Johannes 2:1-12 Jezus verandert water in wijn.
24 januari 2021: Johannes 2:13-17 Jezus jaagt handelaars weg.
31 januari 2021: Johannes 3:1-13 Jezus en Nikodemus.

LET OP: deze zondag mogen de kinderen naar de
kindernevendienst komen! We vinden het fijn als jullie allemaal naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het met elkaar is!

P.S.: denkt u in deze periode ook nog aan het spaarpotje van Victoria uit India (Joy for Childeren)? Het spaarpotje heeft al even geen centjes meer ontvangen.

Tessa de Keijzer
 
 
Dienst met de jongeren op 18 oktober Dienst met de jongeren op 18 oktober
Met de jongeren van de catechesegroep kijken we terug op een mooie dienst op 18 oktober. Gedurende 4 weken zijn we bezig geweest rond het thema: de Bijbel, wat is het voor boek? Het hoe en waarom van liturgie in de kerkdiensten en de vraag : als jullie de kerkdienst mochten vormgeven, hoe zou die er dan uitzien? 'Gelukkig' bleef er veel overeind van de 'normale' gang van zaken, maar van jongeren mag er iets meer leven in de diensten zitten. Een interactief moment, niet te lang en moeilijk preken en een beetje gezelligheid na afloop. 21 Helaas kon dat laatste niet doorgaan vanwege de aangescherpte regels, maar het interactieve moment dat was er wel. Iedereen in de kerk en thuis (die een mobiele telefoon of tablet had) kon meedoen aan een online quiz en een korte enquête over de ervaringen met online kerkdiensten. De jongeren deden actief mee in de dienst door mee te werken aan de keuze van de liederen/de lezingen/gebeden/aansteken van de kaarsen.

Tineke van Ooijen
 
Extra nieuws KINDERNEVENDIENST Extra nieuws KINDERNEVENDIENST
NIEUWS VAN DE KINDERNEVENDIENST
We gaan eind november starten met het kerstproject “Dicht bij het Licht”.
Dit is het thema voor de zondagen van Advent en Kerst.
De tijd van Kerst is een tijd van lichtjes, kaarsjes in huis, lichtjes in de (kerst)bomen, kerstversiering in tuinen en op straat. Licht geeft niet alleen gezelligheid en sfeer – in het donker heb je licht echt nodig om te kunnen zien, om je veilig te voelen. Licht is zelfs van levensbelang. Zonder het licht van de zon is leven niet eens mogelijk. Licht is dus een heel krachtig en aansprekend symbool. Ook voor kinderen is het licht een bijbels en begrijpelijk beeld waarmee je het goede nieuws van Kerst kunt uitleggen: Gods Zoon is naar de wereld gekomen om licht in de wereld te brengen.
Omdat we merken dat kinderen de kerk en dus ook de kindernevendienst missen, mogen kinderen (>4 jaar) tijdens deze
periode naar de kindernevendienst komen! Dit houdt in dat er tijdens de online kerkdienst tegelijk kindernevendienst wordt gehouden. Om de corona-maatregelen zo veel mogelijk te handhaven, werken wij met een inschrijving en is het niet de bedoeling dat de ouders aanwezig zijn. De kinderen mogen aan het einde van de dienst weer opgehaald worden.
Voor de kinderen liggen er leuke verassingen klaar die bij het project horen.

Voor meer informatie, zie de poster. Wij hopen op veel aanmeldingen!

In 2021 willen wij de echte kindernevendienst continueren door één keer in de maand bij elkaar te komen mits dit uiteraard binnen de maatregelen past op dat moment. Meer informatie hierover leest u in de Informatie van de maand december.
Ps: denkt u in deze periode ook nog aan het spaarpotje van Victoria uit India (Joy for Children)? Het spaarpotje heeft al even geen centjes meer ontvangen.

Keep safe!
Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
 
Kindernevendienst november 2020 Kindernevendienst november 2020
Hallo allemaal,
We gaan alweer richting het einde van het jaar 2020. Het wordt kouder, de dagen worden weer korter en helaas is het coronavirus weer bezig
aan een opmars. Bij het openen van de krant, de sociale media, in winkels en op tv, alles gaat over corona. De besmettingen en ziekenhuisopnames stijgen snel, waardoor het land weer gedeeltelijk in lockdown zit. Blijf in deze tijden naar elkaar omzien, dit is zo belangrijk. Als gemeente gaan we dit aan. Als alles in de wereld anders is, blijven wij als gemeente overeind staan. Voor de kinderen blijft het kindermoment tijdens de online kerkdienst een
vast item. We hopen dat de kinderen online mee kijken en luisteren zodat ze de verhalen over God, Jezus en de Heilige Geest mogen blijven ontvangen.
We lezen in november nog over de profeet Elisa. Hij is de opvolger van Elia als belangrijkste profeet van het noordelijke rijk Israël. Net als Elia roept hij de mensen op om alleen God te dienen en doet hij verschillende wonderen.

1 november: 2 Koningen 5: 1-20 Elisa en Naäman
Legerleider Naäman lijdt aan een ernstige huidziekte. Een slavin van zijn vrouw vertelt hem dat de profeet Elisa in Samaria hem beter zou kunnen maken. Hij gaat naar Elisa toe. De profeet vertelt hem dat hij zich moet gaan wassen in de Jordaan om weer gezond te worden. Naäman
reageert verontwaardigd als hij de naam van de rivier de Jordaan hoort. De rivieren in zijn land zijn volgens hem allemaal beter, mooier en groter.
Vanaf de tweede zondag in november lezen we verder uit de eerste brief van Paulus aan de christenen in Korinte. We lezen over de oproep van
Paulus om een eenheid te vormen. We lezen hoe hij de kerk vergelijkt met één lichaam dat uit allerlei delen bestaat, en we horen zijn bekende
woorden over de liefde.

8 november: 1 Korintiërs 1:10-18 Samen één is beter dan verdeeld
Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Korinte dat de gelovigen niet allemaal aparte groepen moeten vormen. Iedereen hoort bij elkaar!
De gemeente moet een volmaakte eenheid vormen. 15 november : 1 Korintiërs 12:12-22 Veel delen, maar één geheel Paulus legt uit dat iedereen verschillend is, maar dat de verschillende delen samen één geheel vormen, net als bij een lichaam. Er zijn heel veel lichaamsdelen. En alle lichaamsdelen hebben elkaar nodig. Ze kunnen niet zonder elkaar.

22 november 2020: 1 Korintiërs 13: 1-7 Liefde is…
Vandaag lezen we een tekst die heel bekend en geliefd is geworden: Paulus’ woorden over de liefde. Er zijn boeken, preken, gedichten en liedjes over gemaakt. En ‘geloof, hoop en liefde’ kennen we in de symbolen van een kruis, een anker en een hart, bijvoorbeeld als hanger aan een ketting. Die drie woorden komen uit de tekst van vandaag. Hierna gaan we starten met het kerstproject 2020. Hier leest u separaat meer over in dit nummer onder het stukje “nieuws van de kindernevendienst”.

Keep safe!
Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
 
Kindernevendienst oktober 2020 Kindernevendienst oktober 2020
Hallo allemaal,
De maand oktober is alweer aangebroken. Wat gaat de tijd snel! Het laatste kwartaal van 2020 is begonnen. Helaas is de coronacrisis nog steeds gaande en het virus slaat weer rap om zich heen. Voor iedereen: blijf gezond!
Voor de kinderen blijft het kindermoment tijdens de online kerkdienst een vast item. We hopen dat de kinderen online mee kijken en luisteren zodat ze de verhalen over God, Jezus en de Heilige Geest mogen blijven ontvangen.
In oktober lezen we verder uit het evangelie volgens Mattheüs. We gaan verder met het tweede verhaal in een blok van vier verhalen.

Deze verhalen vertellen iets over de macht van Jezus.
4 oktober: Mattheüs 14 : 22-23 Jezus loopt over het water.
Petrus speelt een bijzondere rol in het verhaal van vandaag. Hij loopt, deels uit eigen beweging, deels op uitnodiging van Jezus, over het water naar Jezus toe. Dat gaat goed, totdat hij merkt hoe sterk de wind is. Hij begint te zinken en schreeuwt om hulp. Meteen trekt Jezus hem overeind.

11 oktober: Mattheüs 17 : 1-13 Jezus, Mozes en Elia.
Het verhaal van vandaag is best een beetje vreemd: ineens staan er twee profeten van honderden jaren geleden met Jezus te praten. Drie leerlingen van Jezus gaan met Hem een hoge berg op. Daar zien de leerlingen naast Jezus ook
Mozes en Elia. Eén van deze drie personen verandert op een bijzondere manier.

18 oktober: Mattheüs 25 : 31-40 Jezus spreek recht.
Jezus noemt in een verhaal concrete goede dingen die leerlingen van Jezus voor anderen doen. Hij zegt daarbij dat als je iets goeds doet voor iemand, je iets goed doet voor Jezus zelf.
Na deze verhalen gaan we in oktober verder lezen over de profeet Elisa. Elisa is de opvolger van Elia als belangrijkste profeet van het noordelijke rijk Israël. Net als Elia roept hij de mensen op om alleen God te dienen en doet hij verschillende wonderen.

25 oktober: 2 Koningen 2: 1-14 Elisa volgt Elia op.
Elia en Elisa zijn allebei profeet. Elisa trekt al een paar jaar met Elia op. Hij gaat het stokje van Elia overnemen. Elisa is er getuige van hoe Elia wordt meegenomen naar de hemel; in een vurige wagen en een stormwind.

1 november: 2 Koningen 5: 1-20 Elisa en Naäman.
Legerleider Naäman lijdt aan een ernstige huidziekte. Een slavin van zijn vrouw vertelt hem dat de profeet Elisa in Samaria hem beter zou kunnen maken. Hij gaat naar Elisa toe. De profeet vertelt hem dat hij zich moet gaan wassen in de Jordaan om weer gezond te worden. Naäman reageert verontwaardigd als hij de naam van de rivier de Jordaan hoort. De
rivieren in zijn land zijn volgens hem allemaal beter, mooier en groter.

Keep safe!
Tessa de Keijzer, kindernevendiens
 
 
Kindernevendienst september 2020 Kindernevendienst september 2020
Hallo allemaal,
De maand september is alweer aangebroken. We hopen dat iedereen, ondanks de situatie op dit moment, heeft kunnen genieten van de zomervakantie. De kinderen gaan weer naar school en gaan aan een nieuw schooljaar beginnen. Leuk maar het zal voor sommigen misschien ook wel spannend zijn. We willen jullie allemaal heel veel succes en veel plezier wensen. Maak er een goed schooljaar van! In de kindernevendienst zullen we verder gaan met het programma van Bijbelbasics. In de digitale diensten blijft het kindermoment een vast item. Dus zet de TV of laptop elke zondag om 09:30 uur aan. Kijk en luister mee! In september gaan we lezen uit het boek 1 Koningen, over de profeet Elia. Hij roept de mensen op om op de God van Israël te vertrouwen en niet op de Kanaänitische god Baäl. Elia doet verschillende wonderen en heeft een bijzondere ontmoeting met God.

6 september: 1 Koningen 17: 1-16 Elia en de weduwe uit Sarefat De kinderen horen het verhaal van een weduwe uit het stadje Sarefat. Ze kan nog één schamele maaltijd klaarmaken voor haar en haar zoon voordat ze van de honger zullen sterven. De profeet Elia zegt tegen haar dat er voor haar steeds olie en meel zullen zijn.

13 september: 1 Koningen 18: 17-46 Elia en de profeten van Baäl In het verhaal van vandaag komt er een strijd op een spectaculaire manier tot een hoogtepunt. Het hele volk moet bij de berg Karmel bij elkaar komen. Ze moeten eindelijk een keuze maken wie volgens hen 9 de echte (en enige) God is. Omdat het volk niet wil, of misschien niet kan kiezen, stelt Elia een proef voor: twee stieren moeten worden geslacht en op een brandstapel worden gelegd. De profeten van Baäl zullen dan tot hun god bidden en Elia tot de God van Israël. De god die antwoord geeft, verdient het om door de Israëlieten vereerd te worden.

20 september: 1 Koningen 19: 1-16 Elia ontmoet God Koningin Izebel wil Elia doden. Elia vlucht naar Berseba, bijna 200 kilometer bij de berg Karmel vandaan. In plaats van de profeet die zich vol overtuiging voor God inzet, lezen we hoe Elia moegestreden is. Op dat moment komt God naar hem toe. Eerst door middel van een engel die Elia twee keer met brood en water verzorgt. Vervolgens leert Elia dat God niet alleen aanwezig is in indrukwekkende wonderen en natuurverschijnselen. Daarna gaan we verder lezen uit het Evangelie volgens Mattheüs. We gaan vier verhalen lezen. Elk verhaal vertelt iets over de macht van Jezus.

27 september: Mattheüs 8: 23-27 Storm op het meer In het verhaal van vandaag steekt Jezus met zijn leerlingen het meer van Galilea over. Wanneer het plotseling begint te stormen, raken de leerlingen in paniek. Jezus slaapt, maar nadat de leerlingen Hem wakker hebben gemaakt, zorgt Hij ervoor dat de storm ophoudt en het water weer rustig wordt.

We hopen dat de kinderen online mee kijken en luisteren naar het kindermoment tijdens de kerkdienst.

Keep safe!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst juli /aug 2020 Kindernevendienst juli /aug 2020
Hallo allemaal,
De maanden juli en augustus staan normaal gesproken in het teken
van zomervakantie. Gezinnen gaan er op uit met de caravan, pakken
het vliegtuig naar een tropische bestemming of pakken de auto en
gaan dagjes uit.
Ook deze periode zal anders zijn dan we gewend zijn maar hopelijk
kan iedereen er, ondanks alles, een leuke vakantie van maken.
In de kindernevendienst zullen we verder gaan met het programma
van Bijbelbasics. In de digitale diensten blijft het kindermoment een
vast item. Dus zet de TV of laptop elke zondag om 9:30 uur aan. Kijk
en luister mee!
We beginnen in juli met het lezen van drie verhalen over Salomo. We
lezen hoe Salomo koning wordt, dat hij een wijze koning is en dat hij
de tempel voor God bouwt.

5 juli: 1 Koningen 1 : 1-2:12 Salomo wordt koning
Koning David is oud geworden. De vraag naar wie hem zal opvolgen
wordt actueel. In die situatie ontvouwt zich een spannend verhaal: er
zijn twee kandidaten als troonopvolger, elk met een eigen achterban
die hem steunt. Het zijn Adonia en Salomo.

12 juli: 1 Koningen 3 : 5-28 Salomo is wijs
Salomo mag aan God vragen wat hij wil en hij vraagt om wijsheid. De
wijsheid die Salomo van God krijgt, is zo groot dat die wereldwijd
bekend wordt. Hij vraagt om wijsheid, zodat hij goed kan luisteren en
zijn volk kan leiden. God waardeert die keuze van Salomo: Hij zal hem
de wijste mens ooit maken.

19 juli: Prediker 3 : 1-8 Voor alles is er een tijd
We kunnen de tijd niet uit ons leven wegdenken. Soms gaat de tijd
langzaam en soms vliegt de tijd. We besteden onze tijd nuttig of we
verknoeien hem. Als iets leuk is, zouden we de tijd wel stil willen
zetten. Een andere keer willen we de tijd overdoen. Er zijn mooie tijden
in het leven en minder mooie tijden. Prediker leert ons dat er voor alles
een tijd is.

26 juli: 1 Koningen 6 : 1-38 Salomo bouwt de tempel
God beloofde aan David dat zijn zoon en opvolger een tempel voor
hem zou bouwen. Salomo gaat de tempel bouwen. De bouw duurt
zeven jaar; daarna wordt de tempel in gebruik genomen.
In augustus lezen we uit het evangelie van Matteüs. Er volgen vier
verhalen waarin Jezus zich elke keer als wijze leraar laat zien.

2 augustus: Matteüs 6: 25-34 Maak je geen zorgen
Jezus praat erover hoe mensen zich soms zorgen maken over
dagelijkse dingen. Hij geeft hierbij de voorbeelden van vogels,
bloemen en gras. Vogels leggen geen voorraden aan, maar ze hebben
toch te eten. Bloemen werken niet en ze maken geen kleren, maar
toch zien ze er prachtig uit. Gras wordt gemaaid en gebruikt, maar het
wordt tóch versierd met prachtige bloemen. Jezus laat met deze
voorbeelden zien dat je je geen zorgen hoeft te maken, omdat God
echt wel weet wat je nodig hebt.

9 augustus: Matteüs 7 : 1-5 De balk en de splinter
Jezus zegt: Haal eerst die balk uit je eigen oog. Dan kun je zelf weer
goed zien. Pas dan kun je de splinter uit het oog van de ander halen.
Jezus vraagt ons eerst naar onze eigen fouten te kijken voordat we
naar de fouten van een ander kijken.

16 augustus: Matteüs 18 : 21-35 Het goede voorbeeld geven
Soms heb je iets verkeerds gedaan waar je je schuldig over voelt. Je
hebt bijvoorbeeld je broertje of zusje pijn gedaan, of je bent in de klas
gemeen geweest tegen anderen. Als je het weer goed wilt maken dan
kun je tegen de ander zeggen dat het je spijt. Dan kan de ander
zeggen dat je je niet meer schuldig hoeft te voelen. Dat het weer goed
is. Dat noemen we ‘vergeven’. En het mooie van elkaar vergeven is:
vanaf nu kunnen jullie samen weer verder spelen en is er geen ruzie
meer.

23 augustus: Matteüs 22: 34-40 De belangrijkste regel in de wet
Een wetsleraar vraagt aan Jezus wat de belangrijkste regel in de wet
is. Jezus geeft hierop een wijs antwoord. Hij noemt twee regels die
even belangrijk zijn en Hij zegt: ‘Die twee regels zijn de basis van de
wet en van de andere heilige boeken.’ In de twee regels gaat het om
liefde: liefde voor God en liefde voor de naaste, de mensen om je
heen. Deze twee regels moet je volgen om een goed leven te leiden
en ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Voor iedereen een goede, fijne zomervakantie gewenst. Blijf gezond,
stay safe!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
 
Kindernevendienst juni 2020 Kindernevendienst juni 2020
Hallo allemaal,
Samen staan we sterker, als gemeente gaan we dit aan. Als alles in de wereld anders is, blijven wij als gemeente overeind staan! Nog steeds wordt ons leven overspoeld door een virus genaamd corona. Bij het openen van de krant, de sociale media, in winkels, op de tv en ga zo maar door. Gelukkig stromen de eerste positieve berichten ook binnen. Is er weer wat meer hoop! Zoals ik al eerder heb geschreven en wat ik nog steeds meen: samen sterk is nog nooit zo belangrijk geweest!
Vanuit de gemeente zijn er ook steeds meer creatieve ideeën om de kerkdiensten te blijven continueren. TOP! Bedankt daarvoor. In de digitale kerkdiensten is er nu elke zondag een kindermoment gereserveerd. We hopen dat de kinderen mee gaan/blijven kijken naar de diensten en thuis creatief aan de slag gaan met de opdrachten. Jullie kunnen hieronder lezen waar we het in de maand juni over gaan hebben.
We gaan in juni lezen uit het evangelie van Matteüs over Gods nieuwe wereld. Elke zondag staan er gelijkenissen van Jezus centraal die iets
laten zien van die nieuwe wereld.
Jezus geeft een aantal voorbeelden die soms best heftig zijn. Je kunt je daardoor wel afvragen hoe fijn die nieuwe wereld eigenlijk is.
Belangrijk is het dan om te lezen dat Jezus op het laatst nog benadrukt dat het wel degelijk de moeite waard is.

 7 juni: Matteüs 13:44-46 De schat in de akker en de kostbare parel Jezus vergelijkt Gods nieuwe wereld eerst met een man die een schat
in de grond vindt. Deze man is heel blij, verkoopt alles wat hij heeft en koopt van het geld het stuk land waar hij de schat vond. Daarna vergelijkt Jezus Gods nieuwe wereld met een koopman die op zoek is naar mooie parels. Op een dag ziet hij een heel bijzondere parel. Dan verkoopt hij alles wat hij heeft om met dat geld die ene parel te kopen.

 14 juni: Matteüs 20:1-16 De arbeiders in de wijngaard Jezus vertelt iets over hoe beloningen er uit zien in Gods nieuwe wereld en voor wie die beloningen zijn. Het gaat er hierbij om dat God mensen beloont op basis van zijn goedheid: iedereen krijgt dezelfde beloning. Je moet niet denken dat je recht hebt op een grotere beloning omdat je er eerder bij was. God wil graag net zoveel geven aan de laatsten als aan de eersten.

 21 juni: Matteüs 25:1-13 De tien meisjes Tien meisjes zijn onderweg naar een bruiloft en wachten op de bruidegom. De groep bestaat uit vijf verstandige en vijf minder verstandige meisjes. Het verschil zit in hun houding en voorbereiding: de verstandige meisjes hebben een lamp bij zich en extra olie, de minder verstandige meisjes hebben ook een lamp bij zich, maar geen extra olie.

 28 juni: Matteüs 25:14-30 De drie dienaren We lezen dat de rijke man aan zijn dienaren de opdracht geeft om voor zijn geld te zorgen. Hoe ze dit moeten doen, staat er niet bij. De twee dienaren die het meest hebben gekregen, gaan meteen aan de slag. Ze handelen met het geld en verdienen er geld bij. De derde dienaar handelt heel anders: hij graaft een gat in de grond en hij verstopt het geld.

Dus, zet je TV of laptop elke zondag om 09:30 uur aan en kijk + luister mee!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
 
Kindernevendienst mei 2019 Kindernevendienst mei 2019
Hoi allemaal,
Met zorgen naar bed, ermee ontwaken, de hele wereld in de ban. Toch het beste van de situatie maken, doen wat, wanneer en waar je kan.
Toch blijven focussen op de lichtpuntjes, al lijken deze soms best klein, en vooral beseffen dat we in dit alles, meer dan ooit samen staan en zijn!
We leven nog steeds in een vreemde, onzekere tijd. Het coronavirus slaat nog steeds om zich heen. We denken aan een ieder die het moeilijk heeft. Samen sterk is nog nooit zo belangrijk geweest!
Ons dagelijks leven richten we op een andere manier in. Ook de gang naar de kerk op zondag zit er voorlopig niet in. Kerkdiensten gaan niet door en
daardoor helaas de kindernevendienst ook niet.

In de maanden maart/april hebben de kinderen verder gewerkt aan hun eigen mooie Paaskaars. We hopen dat deze kaars een mooi plekje in het huis heeft gekregen.
We lezen in de maand mei verder over David.
Israël heeft voor het eerst een koning: Saul. De profeet Samuël heeft Saul koning gemaakt, maar Saul doet niet wat God wil. Daarom zegt Samuël dat Saul niet lang koning zal zijn en dat God iemand zal zoeken die wel zijn wil doet. Al tijdens Sauls regering wijst Samuël een nieuwe koning aan: David.

3 mei 2020: David en Goliat (1 Samuël 17)
De Filistijnen willen een oorlog beginnen. Goliat is de kampvechter van de Filistijnen. Goliat is een indrukwekkende verschijning. Hij is bijna drie meter lang. Wanneer David bij zijn broers komt en vragen begint te stellen, wordt hij naar Saul gebracht. Het eerste wat David zegt, is: ‘U moet niet bang zijn…’ (vers 32). David wil niet dat Saul de moed verliest vanwege die ene Filistijn. David zegt dat híj wel met Goliat wil vechten.

10 mei 2020: David en Saul (1 Samuel 18 & 19)
Al vanaf het moment dat Saul koning wordt, is hij onzeker. Hij luistert naar wat anderen vinden. Naar God luistert hij minder goed en daarom krijgt God er spijt van dat hij Saul koning van Israël gemaakt heeft. Nadat David door Samuël als koning is aangewezen, komt hij bij Saul in dienst als muzikant. Met zijn muziek kan David Saul rustig maken en David wordt zijn persoonlijke dienaar. Maar na het gevecht met Goliat wordt Saul jaloers op David.

17 mei 2020: David en Abigaïl (1 Samuel 25)
David is gevlucht voor koning Saul. Maar Saul zet een achtervolging in. David verschuilt zich op verschillende plekken. Nabal is niet van plan David en zijn mannen eten te geven. Hij laat merken dat hij David helemaal niet belangrijk vindt. Abigaïl laat David zien dat zij hem wel belangrijk vindt. Ze knielt en buigt diep. Ze neemt de schuld zelfs op zich en vraagt David naar haar te luisteren.

24 mei 2020: De Heer is mijn herder (Psalm 23)
In Psalm 23 wordt God vergeleken met een herder. De herder zorgt voor zijn schapen en geeft ze alles wat ze nodig hebben. Hij brengt zijn schapen niet naar dorre plekken waar alleen hier en daar wat te grazen is. Hij brengt zijn schapen naar groen gras en fris water. De schapen krijgen dus een overvloed aan eten en drinken. De herder beschermt zijn schapen, daarom hoeven ze niet bang te zijn als er gevaar is of als het donker is.

Tot zover is het materiaal van BijbelBasics bekend. Het materiaal van Bijbelbasics zal via de mail naar een ieder toe worden gestuurd.Voor een ieder sterkte deze tijd. Blijf gezond.

Met vriendelijke groet,

Tessa de Keijzer
 
 
Kindernevendienst april 2020 Kindernevendienst april 2020
Wat leven we in een vreemde, onzekere tijd op dit moment. Het coronavirus slaat wild om zich heen en ons dagelijks leven richten we
op een andere manier in. Ook de gang naar de kerk op zondag zit er voorlopig niet in. Kerkdiensten gaan voorlopig niet door en daardoor
helaas de kindernevendienst ook niet.
We zijn in maart gestart met het Paasproject: Tussen Hemel en Aarde. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld. En we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.
De kinderen zijn gestart met het maken van een mooie Paaskaars. Deze kaars hebben we zaterdag 21 maart 2020 bij de kinderen thuis gebracht zodat ze deze elke zondag weer een beetje meer af kunnen maken.
Ook zal elke zaterdag/zondag een bestand van Bijbelbasics worden doorgestuurd naar de gemeente. Zo kunnen de ouders met kinderen
verder gaan met het Project.

5 april 2020: Wie is die man (Matteüs 21:1-11)
Jezus komt Jeruzalem binnen als de nieuwe koning waar de Joden al heel lang naar uitkijken. Waarom ze hier al zo lang naar uitkijken:
Jezus is een vriendelijke koning!
Symbool voor op de paaskaars: keuze uit bijvoorbeeld: kroon, palmblad, trommel of een ander instrument om de koning aan te kondigen.

12 april 2020: Jezus leeft! (Matteüs 28:1-10)
Kort nadat Jezus is gestorven, gaan twee vrouwen naar het graf van Jezus: Maria uit Magdala en de andere Maria, de moeder van Jakobus
en Josef. De vrouwen gaan op weg. Jezus leeft: ze hebben hem met eigen ogen gezien!
Symbool voor op de paaskaars: keuze uit bijvoorbeeld: het kruis, een engel of een regenboog.

19 april 2020: De uitzending van de leerlingen (Matteüs 28:16-20)
Jezus stuurt zijn leerlingen eropuit om over hem te vertellen, zodat iedereen zijn leerling kan worden.
Documentatie wordt t.z.t. toegestuurd via de mail.
Na het Paasproject gaan we lezen over het leven van David. Israël heeft voor het eerst een koning: Saul. De profeet Samuël heeft
Saul koning gemaakt, maar Saul doet niet wat God wil. Daarom zegt Samuël dat Saul niet lang koning zal zijn en dat God iemand zal zoeken die wel zijn wil doet. Al tijdens Sauls regering wijst Samuël een nieuwe koning aan: David.

26 april 2020: David wordt Koning (1 Samuel 16:1-13)
God zegt tegen Samuël dat hij naar Betlehem moet gaan om de nieuwe koning aan te wijzen. Samuël gaat naar Isaï en zijn zonen. Dan ontmoet Samuël David en God zegt: ‘Dit is degene die ik heb uitgekozen!’ Samëel giet olie over het hoofd van David.
Documentatie wordt t.z.t. toegestuurd via de mail.

Voor een ieder, sterkte deze tijd. Blijf gezond.

Als afsluiting een mooi klein gedicht van Jip_gewoon:
Gister was gister,
morgen nog niet hier.
Geniet van vandaag,
vertrouw, maak plezier.
En als morgen vandaag is,
doe het dan nog eens,
op dezelfde manier.


Samen sterk!
Met vriendelijke groet, Tessa de Keijzer
 
 
Kindernevendienst maart 2020 Kindernevendienst maart 2020
Hallo allemaal,
In de veertigdagentijd lezen we teksten uit het evangelie volgens Matteüs. We horen wat Jezus zegt over Gods nieuwe wereld en we denken na over wat wij hier en nu al van die nieuwe wereld kunnen zien.
We gaan in deze periode met de kinderen een eigen paaskaars ontwerpen. Elke zondag zullen we een symbool op de paaskaars bevestigen zodat de kinderen met Pasen hun eigen kaars mee de kerk in kunnen dragen en deze thuis een mooi plekje kunnen geven.
1 maart: Matteüs 5:1-12 Jezus vertelt over het echte geluk 
Jezus zegt dat het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben en voor mensen die doen wat God wil en die dat het allerbelangrijkste vinden.

8 maart: Matteüs 5:13-16 Laat zien wie je echt bent
Jezus legt uit wat kenmerkend is voor zijn leerlingen. Waar herken je hen aan? Om dit duidelijk te maken, gebruikt Jezus drie beelden: zout, een stad op een berg en licht.

15 maart: Matteüs 5:43-48 Je moet goed zijn voor iedereen
Jezus vertelt hier over de motivatie van het liefhebben en de bron waaruit dit gehaald moet worden, uit God en zijn liefde. De Here in de hemel is goed voor iedereen. Hij geeft zon en regen voor goede en slechte mensen.

22 maart: Matteüs 6:9-13 Onze Vader. 
Jezus zoekt nog steeds de verbinding tussen hemel en aarde. Dit doet hij door te bidden met het Onze Vader.

29 maart: Matteüs 7:24-28 Het huis op het zand
Als je luistert naar Jezus’ woorden en doet wat hij vraagt, lijk je op een verstandige man, die zijn huis bouwt op stevige grond. Ondanks allerlei weerselementen die tegen het huis tekeergaan, blijft het overeind staan: het is stevig en met beleid gebouwd. 

We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het met elkaar is!
Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
 
Rock Solid en First Rock Rock Solid en First Rock
De tieners van Rock Solid hebben vrijdagavond 10 januari geschaatst. Helaas niet op de Asperse schaatsbaan, maar de
schaatsbaan in Rotterdam mag er ook zijn met een vrolijk verlichte tunnel. We hebben aardig wat rondjes gemaakt en vooral veel lol gemaakt. U vraagt zich wellicht af waarom we daarvoor helemaal naar Rotterdam zijn gereden...
de autorit was misschien nog wel het leukst smiley
Karen Scheele

Vrijdagavond 24 januari hebben we weer een FirstRock-avond gehad. We hebben uit de Bijbel gelezen over de mensen in Ninevé, die spijt hadden van hun manier van leven, na de waarschuwing van Jona. We hebben daarna een kunstwerk gemaakt waarbij de kinderen allemaal een portret plaatsten op een groot doek en dat vervolgens bestrooiden met zand (en lijm), als teken van spijt, net zoals de mensen in Ninevé.
Jan van Ooijen

 
 
Tienerdienst Tienerdienst
Hoi allemaal,
Zoals jullie misschien wel weten is er elke eerste zondag van de maand een Tienerdienst.
Dit doen wij op de zolder van de Rank.
Iedereen die in de groep ‘tieners’ valt, is van harte welkom. We bespreken onderwerpen die de tieners aanspreken, maar dan wel op een laagdrempelige manier. We hebben al verschillende mensen vanuit de gemeente mogen verwelkomen om hun kennis met ons te delen. Zo is Nadine Balke bij ons geweest om te vertellen over haar werk wat ze doet op Ambon en
hoe ze haar talenten daar inzet. Tineke van Ooijen heeft al een aantal keren uitleg gegeven over wat nou precies het avondmaal is. Verder hebben we het over diaconie gehad, en over de vraag hoe bid je nou eigenlijk? Volgende
keer komt Rinus vertellen over Israël.
Mocht iemand een leuk/goed idee hebben wat we met de Tienerdienst kunnen doen?

Spreek ons dan gerust aan.
Groetjes,
Jan, Ivo en Danica
 
 
Kindernevendienst februari 2020 Kindernevendienst februari 2020
Hallo allemaal,
In februari starten we met lezen uit het Bijbelboek Ruth. Uit dit Bijbelboek lezen we twee verhalen. Het boek Ruth komt in de Bijbel na het boek Rechters. Het verhaal over Ruth speelt zich af in de tijd van de rechters waar we in januari over hebben gelezen.
Het boek Ruth gaat over een vrouw uit Moab die met haar schoonmoeder Naömi meegaat naar Israël (het land waar  Naömi vandaan komt) en daar een nieuw leven begint.
Een belangrijk thema in het boek Ruth is: vreemdelingen. Eerst zijn Naömi en haar gezin vreemdelingen in het land Moab, daarna is Ruth een vreemdeling in Juda. Dat Ruth, een vrouw uit Moab, wordt opgenomen in het volk van Israël, is heel bijzonder.
2 februari 2020: Ruth 1: 6-22 - Ruth en Naömi Ruth kiest ervoor om met haar schoonmoeder Naömi mee te gaan en bij haar te blijven. ‘Waar u woont, daar wil ik ook wonen. Uw volk is mijn volk, en uw God is mijn God.’ Hiermee zegt Ruth dat ze echt voor Naömi en voor de God van Israël kiest.

9 februari 2020: Ruth: 3 en 4 - Ruth en Boaz
Als Naömi ziet hoe goed Boaz voor Ruth zorgt, bedenkt Naömi een plan: Ruth moet aan Boaz vragen of hij ook in de toekomst voor Naömi en Ruth wil zorgen want Boaz is familie van hen. Hierna gaan we lezen uit het Bijbelboek Samuël. Nadat het volk van Israël het land Kanaän veroverd heeft, is er in het begin niet één duidelijke leider. De rechters helpen de Israëlieten om zich tegen de vijanden te verdedigen. Maar de Israëlieten willen meer zekerheid, ze willen één koning voor alle stammen van Israël. De boeken 1 en 2 Samuël vormen oorspronkelijk één boek en gaan over dit koningschap
in Israël. De profeet Samuël is de laatste rechter en wijst eerst Saul en later David aan als koning.
Samuëls leven heeft een bijzonder begin. Zijn moeder Hanna kan geen kinderen krijgen. Op een dag bidt ze tot God of ze een zoon mag krijgen. Als ze een zoon krijgt, zal ze hem teruggeven aan God, belooft ze. En ze krijgt een zoon: Samuël.

16 februari 2020: Samuël 3: 1-18 - Samuël wordt geroepen Wanneer God Samuël roept, herkent Samuël Gods stem niet. Als God Samuël roept, slaapt hij op een bijzondere plek: in de tempel, bij de heilige kist van de Heer. Dat is de plek waar God spreekt tot de persoon die zijn woorden moet doorgeven aan het volk van Israël. Samuël wordt later dan ook de leider die Gods stem hoort en Gods woorden zal doorgeven aan de Israëlieten. 

23 februari 2020: Samuël 9 en 10 - Samuël maakt Saul koning Nadat het volk duidelijk heeft gemaakt dat ze een koning willen, gaat Samuël op zoek naar iemand die de eerste koning van Israël zal zijn. God helpt Samuël om die man te vinden. Hij vertelt Samuël wie deze man is. Daarna maakt Samuël Saul koning. 

We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het met elkaar is!
Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
 
Kindernevendienst januari 2020 Kindernevendienst januari 2020
Hallo allemaal,
Het nieuwe jaar starten wij met het lezen van het laatste stuk van het kerstproject Volg de ster.

5 januari 2020 Mattheüs 2: 1-12 Volg de ster – Wijze mannen zoeken een koningskind De wijze mannen zien iets dat voor veel mensen verborgen was gebleven: de nieuwe ster die zij ontdekt hebben, vertelt over een heel bijzondere nieuwe koning. Eindelijk vinden de wijze mannen de koning naar wie ze al zo lang op zoek zijn. Vanaf half januari gaan wij lezen uit het Bijbelboek Rechters. We lezen drie verhalen over de rechters van het volk Israël. We lezen hoe de rechters Debora, Gideon en Simson leiding geven aan het volk in een tijd waarin er nog geen koning in Israël is.

12 januari 2020 Rechters 4 en 5 Rechter Debora Het verhaal over de rechter Debora en generaal Barak die het opnemen tegen de Kanaänitische koning Jabin en zijn generaal Sisera. Barak blijkt weinig moed en vertrouwen te hebben: hij vraagt of Debora meegaat. Als profetes kan zij God om raad vragen en door haar aanwezigheid zullen de strijders worden bemoedigd. Debora gaat hiermee akkoord maar zegt er direct bij dat de eer van de overwinning niet naar hem zal gaan maar naar een vrouw.

19 januari 2020 Rechters 6 en 7 Rechter Gideon God laat de bange Gideon door verschillende tekens zien dat hij bij hem is en voor de overwinning zal zorgen. Het is avond als God tegen Gideon zegt dat hij moet aanvallen. Maar hij houdt er al rekening mee dat de bange Gideon niet durft. Gideon en Pura vangen een gesprek op tussen twee Midjanieten: de één vertelt aan de ander over een droom die hij heeft gehad en waarin duidelijk wordt dat Gideon, met hulp van God, de Midjanieten zal verslaan. Gideon is eindelijk overtuigd.

26 januari 2020 Rechters 14: 1-20 Rechter Simson Simson die met alle macht en geweld een Filistijns meisje wil trouwen maar uiteindelijk woedend en met lege handen achterblijft. We lezen hoe Simson als volwassene verliefd wordt op een Filistijns meisje uit Timna. Hij vraagt dan aan zijn ouders of zij ervoor willen zorgen dat zij zijn vrouw wordt. Zijn ouders proberen hem op andere gedachten te brengen maar dat helpt niet.

We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kinderkerstfilm Kinderkerstfilm
Zondag 22 december wordt op de Middelweg de rode loper uitgerold. Het is dan namelijk de première van de nieuwe kerstfilm.
In deze film nemen de herders je mee op reis en vertellen het bijzondere verhaal over de geboorte van Jezus. Een verhaal van hoop en vrede voor iedereen.
In de film spelen vele ‘bekende’ acteurs en actrices.
Je bent van harte uitgenodigd om bij deze première aanwezig te zijn. Dus kom op zondag 22 december naar Middelweg 5 in Asperen.
We starten om 16:30 uur.
 
 
Kindernevendienst december 2019 Kindernevendienst december 2019
Hallo allemaal,
‘Volg de ster!’ Dat is dit jaar het thema waarmee we dit jaar op weg zijn naar Kerst.
Samen met de wijze mannen uit het oosten gaan we op zoek naar de pasgeboren koning. Iedere zondag staat daarbij één van de voorouders van Jezus centraal die Matteüs aan het begin van zijn evangelie noemt.
Voor het moment in de kerk komt er een sterrenslinger, een filmpje en een projectlied.

1 december: Genesis 49: 8-12 Volg de ster - Juda
Jakob weet dat hij niet lang meer te leven heeft. Hij geeft aan de zonen van Juda en Jozef zijn zegen mee. Ook al is Juda de vierde zoon van Jakob, toch krijgt hij de zegen die normaal gesproken de oudste zoon hoort te krijgen: hij zal regeren over zijn broers.

8 december: Ruth: 4: 11-22 Volg de ster - Obed
Ruth hoort nu helemaal bij het volk Israël. Boaz zal voor altijd voor haar en Noömi zorgen. Door haar kleinzoon Obed, die meteen na de geboorte op Noömi’s schoot wordt gelegd, heeft Noömi toch weer nakomelingen.

15 december: 2 Samuel 7: 8-19 Volg de ster - David
God belooft aan David dat er altijd een nakomeling van hem koning zal zijn. Deze belofte van God aan David is ook een belofte aan de Israëlieten. David is de koning die hun vijanden heeft verslagen en rust en vrede heeft gebracht.

22 december: 2 Koningen 22 Volg de ster -Josia
Josia wordt koning als hij nog maar acht jaar oud is, nadat zijn vader door zijn eigen dienaren is vermoord. De naam Josia betekent: De heer helpt!

woensdag 25 december KERSTFEEST!:
Matteüs 1: 18-25De geboorte van Jezus Maria wordt zwanger door de Heilige Geest. Jozef hoort van een engel dat hij toch met Maria moet trouwen en dat het kind Jezus zal heten, maar ook Immanu l genoemd zal worden. Dat betekent: God is bij ons!

29 december: Psalm 8 God is machtig
In deze psalm vind je veel verwijzingen naar het verhaal over de schepping van de hemel en aarde. De psalmdichter denkt aan God als hij naar de sterren kijkt en raakt onder de indruk van Gods grootheid.

5 januari: Matteüs 2: 1-12 Volg de ster – wijze mannen zoeken een koningskind
De wijze mannen zien iets dat voor veel mensen verborgen was gebleven: de nieuwe ster die zij ontdekt hebben, vertelt over een heel bijzondere nieuwe koning. Eindelijk vinden de wijze mannen de koning naar wie ze al zo lang op zoek zijn.

Wisten jullie dat…
… we de afgelopen maanden voor €40,- hebben gespaard voor Viktoria Rani Menda. We zullen nog even door blijven sparen. Als het goed is, kunnen we in januari/februari iets meegeven aan John van Est of Dick de Vos omdat zij de projecten in India bezoeken!

We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen, hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
 
Catechese Catechese
Met een mooie groep van acht jongeren zijn we op zondag 27 gestart met catechese.
Geloofsleren wordt het ook wel genoemd. “Waar kom je God tegen?” was het onderwerp van de eerste avond. Veel jongeren kozen daarbij toch in eerste instantie voor de kerk als plaats waar je iets van God kunt ervaren en dat is mooi. We ontdekten echter ook dat God niet aan een plaats gebonden is. Je kunt overal iets van Hem ervaren, Hem tegenkomen. Zijn Naam is immers IK BEN.  Ik ben er bij. Dat waren woorden die God sprak tegen Mozes toen hij gevraagd werd voor een pittige opdracht, maar het zijn ook woorden die je mag geloven voor jezelf. Ik ben er bij. Thuis, op school, in de kerk, op de sportclub, als je op je fiets naar school rijdt...….je bent nooit alleen. Aan het einde van de avond kregen alle kinderen een waxinelichtje een stuk papier en een pen en mochten een naam opschrijven van iemand die volgens hen de aanwezigheid van God goed konden gebruiken en ze staken daar een kaarsje voor aan.

We hopen voor de kerst zes á zeven keer bij elkaar te komen in de Rank, op zondagavond 19.00 uur en er kunnen altijd nog anderen aanschuiven.
Tineke van Ooijen
 
Kindernevendienst november 2019 Kindernevendienst november 2019
Hallo allemaal,
We lezen verder uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome.
Opnieuw horen de kinderen een mooie boodschap uit deze brief.
3 november 2019: Romeinen 3: 21-31
God redt iedereen die gelooft Paulus schrijft dat God mensen wil redden, door Jezus Christus. Mensen worden niet gered door zich aan de wet te houden, maar door te geloven.
10 november 2019: Romeinen 8: 31-39
God houdt van ons God houdt van ons en niets en niemand kan zijn liefde voor ons veranderen. Na de brief van Paulus aan de Romeinen, gaan we verder lezen in de brief aan Filemon. De brief aan Filemon is één van de kortste brieven van het Nieuwe Testament.
17 november 2019: Filemon 1: 1-25
Meester en slaaf Paulus vraagt aan Filemon om de slaaf Onesimus hartelijk te ontvangen en hem niet te straffen. Filemon is een vriend van Paulus. Onesimus was een slaaf van Filemon, maar hij is bij hem weggelopen. Paulus schrijft een brief aan de christenen in Filippi. Filippi was een belangrijke Romeinse stad in het noorden van Griekenland, in de provincie Macedonië. Het is de eerste Europese stad waar Paulus het goede nieuws vertelt. Paulus komt op een bijzondere manier in Filippi. Hij is niet van plan om naar Europa te gaan, maar hij krijgt een droom waarin een man uit Macedonië Paulus smeekt om te komen.
24 november 2019: Filippenzen 4: 4-9
Wees blij. Voor Paulus horen geloof en blijdschap bij elkaar. Hij zegt tegen de inwoners van Filippi dat ze blij en vriendelijk moeten zijn. Ook als het moeilijk is, kun je blij zijn, omdat je bij God hoort. Mensen mogen dat ook zien, door je vriendelijkheid. 
Wist jullie dat… … we heel wat verborgen danstalentjes in onze gemeente hebben? Zondag 20-10-2019 hebben de kinderen een leuk dansje opgevoerd bij het lied van de Kinderboekenweek.
We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen, hoe gezelliger het met elkaar is!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst oktober 2019 Kindernevendienst oktober 2019
Hallo allemaal,
We gaan lezen uit het boek Handelingen. Dat gaat over de eerste
christenen, het begin van de kerk en de verspreiding van het goede
nieuws over Jezus in de wereld. De Heilige Geest is daarbij heel
belangrijk. De volledige titel van het Bijbelboek is: De handeling van de
apostelen.
Paulus en Petrus zijn de twee centrale figuren in deze verhalen.
De eerste drie verhalen gaan over Paulus. We lezen dat Saulus op reis
gaat om over God en Jezus te vertellen en hoe hij op één van zijn
reizen in een storm terechtkomt en schipbreuk lijdt.

29 september: Handelingen 9:1-22 Saulus gaat in Jezus geloven
Saulus vervolgt christenen, maar nadat hij de stem van Jezus heeft
gehoord, gaat hij in hem geloven.

6 oktober: Handelingen 17:16-34 Paulus reist rond en vertelt over
Jezus.
Paulus is bezig aan zijn tweede reis. Tijdens die reis komt Paulus in de
Griekse stad Athene terecht. Hier houdt hij een toespraak.

13 oktober: Handelingen 27 Paulus komt op zee in een storm terecht.
Paulus reist als gevangene naar Rome op een schip. Tijdens die
gevangenschap spreekt Jezus zelf Paulus moed in om ook in Rome
het goede nieuws over hem te gaan vertellen.

20 oktober: Psalm 84 - Een lied over de tempel.
De tempel is het huis van God. Het is een plek waar je dicht bij God
kunt zijn, een plek om naar te verlangen.

Op 27 oktober wordt in veel kerken Nationale Bijbelzondag gevierd,
met als thema “ik wens jou …” uit Romeinen 1:1-7. Daarom staat op
deze zondag ook voor Bijbelbasics deze Bijbeltekst centraal.

27 oktober: Romeinen 1:1-7 Paulus schrijft een brief aan de
christenen in Rome.
De brief aan de christenen in Rome is een bijzondere brief: als Paulus
deze brief schrijft, is hij nog niet in Rome geweest. Hij schrijft dat hij er
al heel lang naar verlangt om naar de mensen in Rome toe te komen.
Hij wil hen bezoeken tijdens zijn reis naar Spanje.

We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst
komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
 
Kindernevendienst sept 2019 Kindernevendienst sept 2019
Hallo allemaal,
De kindernevendienst op de eerste zondag in september is de laatste van een blok met vier teksten uit het Lucas-evangelie. Jezus vertelt daarin een voorbeeldverhaal over wie God is, hoe hij naar mensen kijkt en hoe mensen daarop kunnen reageren. Een belangrijk thema in het Lucas-evangelie is dat God niet alleen zorgt voor mensen die het goed doen of een goed leven hebben, maar juist ook voor mensen die verkeerd leven of die er niet bij lijken te horen.

1 september 2019: Lucas 15: 11-31 De zoon die weggaat Jezus vertelt een verhaal van een zoon die weggaat, maar later terugkomt en veel spijt heeft. De volgende drie zondagen gaan we lezen over het beloofde land Kanaän en de manier waarop de Israëlieten met die belofte omgaan. Aan de ene kant zijn er de mooie dingen en de rust waarvan de Israëlieten in dat land mogen genieten, mooi verbeeld door de enorme druiventrossen. Aan de andere kant is er de ervaring dat dit nu nog niet zo is en dat het moeilijk is om op Gods belofte te blijven vertrouwen.

8 september 2019: Numeri 13: 1-3 en 21-33 Twaalf verkenners Mozes stuurt twaalf mannen, onder wie Jozua, naar het land Kanaän om te zien hoe het land eruitziet. Deze spionnen komen terug met mooie verhalen, maar ook met verhalen waar de mensen bang van worden

15 september 2019: Jozua 2: 6-21 Rachab verstopt spionnen op haar dak Rachab verstopt twee Israëlitische spionnen op het dak van haar huis. Zij helpt hen en daarom beloven de spionnen haar om haar en haar familie te redden als Jericho veroverd wordt. Als teken moet Rachab daarom een rood koord aan haar huis hangen.

22 september 2019: Jozua 6: 1-20 De Israëlieten veroveren Jericho Het verhaal over de verovering van de stad Jericho is het vervolg van het verhaal over Rachab en de spionnen.

Tot zover is het programma van Bijbel-basics bekend. Wat we vanaf 29 september gaan horen, zien en lezen blijft voor een ieder een verrassing.
We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst juli /aug 2019 Kindernevendienst juli /aug 2019
Hallo allemaal,
Deze zondag is de laatste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucas-evangelie. We hebben in deze verhalen gelezen over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.

7 juli 2019: Lucas 19:1-10 - Jezus bij Zacheüs De tollenaar
Zacheüs besluit na een ontmoeting met Jezus om voortaan heel anders te gaan leven. Zacheüs heeft begrepen waar het in Gods nieuwe wereld om gaat. We gaan lezen over de reis van de Israëlieten door de woestijn. Hierbij openen we het bijbelboek Numeri en Deuteronomium Het bijbelboek Numeri heeft zijn naam gekregen door de Latijnse vertaling van het Oude Testament. Het woord numeri betekent getallen. Deze naam wijst op één van de thema’s van het boek: het registreren, tellen en organiseren van de Israëlieten tijdens hun reis door de woestijn op weg naar het beloofde land. De titel in de Hebreeuwse Bijbel is bemidbar. Dat betekent: In de woestijn.

14 juli 2019: Numeri 6:22-27 - De zegen voor de Israëlieten
God vertelt hoe Aäron en de andere priesters het volk Israël moeten zegenen. Deze zegen wordt ook nu nog in veel kerken aan het einde van de kerkdienst uitgesproken.

21 juli 2019: Deuteronomium 6:1-12 - Luister goed!
Als de Israëlieten straks in het beloofde land wonen, zullen ze een goed leven hebben. Dan zullen ze altijd meer dan genoeg te eten en te drinken hebben. Maar dan mogen ze God nooit vergeten. De Israëlieten moeten goed luisteren, want Mozes geeft ze belangrijke regels mee.

28 juli 2019: Deuteronomium 30:11-20 - Kies voor het leven
Mozes vertelt dat het belangrijk is voor de Israëlieten om Gods regels en wetten te blijven volgen, ook als ze straks in Kanaän zijn. Als ze dat doen, zal het goed met ze gaan. Ze kiezen dan voor het goede en voor het leven. Ook wijst Mozes hier zijn opvolger aan: Jozua. Met hem zal het volk het land Kanaän binnengaan. Met de kindernevendienst hebben we in totaal elf verhalen over Mozes 11 en de Israëlieten gelezen. Het begon met de bijzondere geboorte en redding van Mozes in de rieten mand. Daarna lazen we over God die zijn naam vertelt aan Mozes en één van de tien straffen. Uiteindelijk mochten de Israëlieten weg uit Egypte, en gingen ze veilig door de Rietzee. Ze trokken veertig jaar lang door de woestijn. Daar klaagden ze vaak, ook al gaf God de mensen vlees en brood. Ook kregen de Israëlieten tien belangrijke regels en ze kregen regels van God voor de bouw van de heilige kist. Maar de Israëlieten deden ook verkeerde dingen, zoals het vereren van een gouden stierenbeeld.

4 augustus 2019: Psalm 121 - Ik kijk omhoog naar de bergen
In de tijd van de Bijbel reisden mensen over het algemeen niet voor hun plezier. Een reis was vol gevaar: je kon verdwalen, beroofd worden of onderweg andere gevaren tegenkomen. Bovendien was reizen vermoeiend, want de meeste mensen gingen te voet. Maar ze wisten dat God altijd bij hen was. De volgende zondag is de eerste van een blok met vier teksten uit het Lucas-evangelie. Jezus vertelt daarin voorbeeldverhalen over wie God is en hoe hij naar mensen kijkt én over hoe mensen daarop kunnen reageren. Een belangrijk thema in het Lucas-evangelie is dat God niet alleen zorgt voor mensen die het goed doen of een goed leven hebben, maar juist ook voor mensen die verkeerd leven of die er niet bij lijken te horen.

11 augustus 2019: Lucas 10:25-37 - Een Samaritaan helpt
Als de man wordt overvallen en naakt en bijna dood wordt achtergelaten wordt hij geholpen door een Samaritaan. De Samaritaan vraagt zich niet af of de man die is overvallen wel bij zijn volk hoort. Nee, hij helpt de man gewoon, en het maakt hem niet uit hoeveel tijd en geld het hem kost.

18 augustus 2019: Lucas 14:15-24 - Het voorbeeld van het feest
Jezus is uitgenodigd voor een feestelijke maaltijd, samen met wetsleraren en farizeeën. Tijdens de maaltijd vertelt Jezus een aantal voorbeeldverhalen over feestelijke maaltijden. Elk voorbeeld maakt iets duidelijk over God, Gods nieuwe wereld of over wat God van mensen verwacht.

25 augustus 2019: Lucas 15:1-7 - Op zoek naar het schaap
Als Jezus met mensen omgaat die verkeerd leven, is hij net als de herder die een schaap zoekt. Maar Jezus roept zijn luisteraars ook op 12 om zichzelf in de herder te verplaatsen: als zij een schaap kwijt waren geraakt, zouden ze er toch ook alles voor over hebben om dat terug te vinden? Ja, natuurlijk! Dat ene schaap zou op dat moment al hun aandacht opeisen.

1 september 2019: Lucas 15:11-31 - De zoon die weggaat
Jezus vertelt een verhaal van een zoon die weggaat, maar later terugkomt en veel spijt heeft. We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is! Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst juni 2019 Kindernevendienst juni 2019
Hallo allemaal,
2 juni: Psalm 46 - Bij God is het goed Bij God zijn we veilig. Ook al gebeurt er van alles om ons heen, God helpt ons. Hij maakt overal een einde aan de strijd.
 juni: Joël 3: 1-5 - God belooft zijn Geest God belooft dat hij op de dag van de Heer weer naar zijn volk zal omzien. Er komt weer vrede en de mensen hebben meer dan genoeg te eten. De relatie tussen God en de mensen zal veranderen: alle mensen krijgen dan zijn Geest en iedereen zal de woorden van God net zo goed kunnen verstaan en doorgeven als een profeet. Deze zondag is de eerste van een blok met vier verhalen over Jezus uit het Lucasevangelie. In deze verhalen lezen we over ontmoetingen en gesprekken tussen Jezus en heel verschillende mensen.
16 juni: Lucas 6: 1-11- Jezus en de sabbat 11 Jezus gaat met de wetsleraren en farizeeën in discussie over wat je wel en niet mag doen op sabbat.
23 juni: Lucas 7: 1-10- Het geloof van een Romeinse officier Na de rede op het veld keert Jezus terug naar Kafarnaüm. Daar krijgt hij het verzoek om de slaaf van een Romeinse officier van wie zijn meester veel houdt, beter te maken.
30 juni: Lucas 10: 38-42 - Jezus bij Marta en Maria Een vrouw, Marta, nodigt Jezus uit om bij haar te komen eten. Marta, haar zus Maria en haar broer Lazarus komen ook. Jezus neemt de uitnodiging van Marta aan. Voor en tijdens de maaltijd geeft hij uitleg over God. Spaarpotje KND – Viktoria Rani Menda (Joy for Childeren)
We hebben inmiddels €40,00 gespaard voor Viktoria. Top!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kliederkerk Kliederkerk
De zondag voor Pasen was het weer kliederkerk.
Na het kijken van het televisieprogramma “Kleuters en kwalen”, dacht ik dat het vast wel prettig zou zijn voor mij om daar even te kijken (met mijn zere nek!). Dat pakte ook goed uit. Voor mij even de pijn vergeten. Voor de kinderen een helpende hand om de latjes van de palmpaasstok vast te houden, om plakband aan te geven of iets vast te maken aan die palmpaasstok. Dat er veel symboliek in zat heeft Tineke verteld.
 Het houten kruis staat symbool voor het kruis waarop op Goede Vrijdag Jezus stierf op Golgotha.
 De Palmpaastakken worden in Nederland vaak vervangen door buxustakken. Zij staan symbool voor de intocht op Palmzondag in Jeruzalem.
 Het broodhaantje staat er symbool voor dat Jezus het brood breekt en verdeelt tijdens het laatste avondmaal op Witte Donderdag. Verder staat de haan van brood ook symbool voor de haan die kraaide nadat Petrus drie keer gezegd had gezegd dat hij Jezus niet kende.
 De eieren staan symbool voor een nieuw begin. De dood en opstanding van Jezus brengt een nieuw begin.
 30 Rozijntjes in een zakje staan symbool voor de 30 zilverlingen waarvoor Judas Jezus heeft verraden.
 De 12 chipsjes/noten aan een ketting staan voor de 12 leerlingen.

Toen alle palmpaasstokken klaar waren, hebben we daarmee een klein rondje door Asperen gelopen. De bedoeling was dat er ook gezongen zou worden maar dat was een beetje teveel. Stok vasthouden, zingen, lopen en uitkijken waar je loopt, gaat niet allemaal tegelijk. Gelukkig waren er een paar ouderen die het zingen bleven volhouden. Terug in de Rank was er nog wat lekkers en drinken en kon iedereen met de palmpaasstok tevreden naar huis.

Hetty Janssen
 
Kindernevendienst april 2019 Kindernevendienst april 2019
Hallo allemaal,
In de Informatie van maart stond gemeld dat wij met de kindernevendienst het paasproject: God kiest, God redt… kies jij ook? zouden gaan volgen. Helaas was het erg moeilijk om inlogcodes te ontvangen voor het digitale project, waardoor er toch gestart is met het paasproject van Bijbelbasics. In de veertigdagentijd lezen we de verhalen die horen bij de dagen voor Pasen: van Jezus die naar Jeruzalem gaat, de laatste maaltijd met zijn leerlingen, tot en met zijn opstanding. Het project heet: Locatie Jeruzalem. De kinderen volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem in de laatste dagen voor zijn dood en opstanding. We maken een plattegrond van Jeruzalem. Elke week worden er nieuwe delen aan de stad Jeruzalem toegevoegd. 7 april 2019: Lucas 22:54-62 Petrus zegt dat hij Jezus niet kent Jezus is gevangengenomen. Drie keer zegt iemand dat Petrus ook bij Jezus hoort, maar drie keer zegt Petrus dat hij Jezus niet kent. Als hij beseft wat hij gedaan heeft, is hij verdrietig. 14 april 2019: Lucas 23:1-7 & 23:13-25 Jezus komt bij Pilatus Jezus wordt bij Pilatus gebracht. Pilatus vindt dat Jezus onschuldig is. Maar omdat het volk aandringt, besluit hij toch dat Jezus gedood moet worden. 21 april 2019: Lucas 24:1-12 Pasen - Jezus is opgestaan! Jezus is gestorven, maar hij staat op uit de dood. Een paar vrouwen ontdekken dat zijn graf leeg is. Als de vrouwen dat aan de leerlingen vertellen, gaat Petrus meteen kijken.

We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is!

Spaarpotje KND – Joy for Children Met de kindernevendienst sparen wij dit jaar voor Joy for Children. We hebben als kindernevendienst het voornemen om ieder jaar een nieuw doel te steunen.

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst maart 2019 Kindernevendienst maart 2019
In de hele maand februari hebben we gelezen uit het Bijbelboek Exodus. Het tweede bijbelboek dat gaat over de uittocht van Israël uit de slavernij van Egypte, onder leiding van Mozes. We willen deze periode leuk afsluiten met alle kinderen op zondag 3 maart. We willen dan met z’n allen de film The Prince of Egypt gaan kijken. Deze film vertelt het mooie verhaal over Mozes en zijn volk en de uittocht uit Egypte.

Filmochtend 3 maart 2019 – de Prins van Egypte!
Wie: voor alle kinderen
Wat: filmochtend – de Prins van Egypte
Waar: de Rank
Wanneer: zondag 3 maart 2019
Tijd: de film start om uiterlijk 10:00 uur
Popcorn, limonade, chips en kussens aanwezig!
We hopen dat er veel kinderen aanwezig zullen zijn.
LET OP: de kinderen zullen dus niet tijdens de dienst aanwezig zijn.

Paasproject 2019: God kiest, God 11 hogepriester, als het hem moeilijk wordt gemaakt, houdt hij dat niet vol. Dan slaat de angst toe, dan vreest hij voor zijn leven, dan vertrouwt hij niet op Gods reddingsplan, maar zoekt hij zelf een uitweg.

31 maart Lucas 23:1-25 Niet kiezen is ook kiezen Pilatus ondervraagt Jezus en stelt vast dat Hij geen gevaar is voor de keizer en het Romeinse rijk: onschuldig. Omdat de hogepriesters aandringen stuurt hij Jezus naar Herodes. Hij verhoort Jezus en laat Hem bespotten, maar veroordeelt Hem niet. Pilatus spreekt daarna geen recht, maar hoopt dat de aanwezigen kiezen voor de vrijlating van Jezus in plaats van Barabbas, een beruchte moordenaar. We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is! Spaarpotje KND – Joy for Children Met de kindernevendienst willen wij dit jaar gaan sparen voor Joy for Children. Joy for Children helpt kansarme kinderen in de derde wereld en hebben een zevental zorg- en onderwijscentra operationeel. In deze centra voorziet Joy for Children de kinderen van kleding, voeding, onderwijs en medische zorg. Tevens zorgen zij voor goede sanitaire- en watervoorzieningen. Omdat vanuit onze gemeente John van Est ook wel eens afreist naar één van deze zorg- en onderwijscentra willen wij gaan sparen voor iets waar de kinderen daar echt iets aan hebben. Dit kunnen we dan aan hem meegeven zodat hij het daar kan overhandigen.

We hebben als kindernevendienst de bedoeling om ieder jaar een nieuw doel uit te kiezen!

Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Kindernevendienst februari 2019 Kindernevendienst februari 2019
Hallo allemaal,
In de hele maand februari zullen we gaan lezen uit het bijbelboek Exodus. Het tweede bijbelboek dat gaat over de uittocht van Israël uit de slavernij van Egypte onder leiding van Mozes. Na de dood van Jozef komt er een nieuwe farao die niet meer weet wie Jozef was en wat Jozef gedaan heeft om een hongersnood te voorkomen. De Israëlieten zijn inmiddels een groot volk geworden. Daarom zijn de Egyptenaren bang voor de Israëlieten en laat de farao hen hard voor hem werken.

3 februari 2019: Exodus 2: 1-10 Mozes wordt geboren
Als Israëlitisch jongetje had Mozes eigenlijk van de farao in de rivier de Nijl gegooid moeten worden. Maar Mozes wordt drie maanden door zijn moeder verborgen gehouden, totdat dat niet meer gaat. Daarna legt ze hem in een mandje en zet ze hem in de rivier de Nijl.

10 februari 2019: Exodus 3: 1-15 God vertelt zijn naam aan Mozes
Mozes is schapen en geiten aan het hoeden als hij een struik ziet die in brand staat maar die toch niet lijkt te verbranden. Vuur is in de Bijbel een teken van Gods aanwezigheid. Later zal God ook aanwezig zijn in een wolk en een vuur tijdens de uittocht uit Egypte.

17 februari 2019: Exodus 10: 1-20 De tien straffen
Door de tien straffen laat God zien dat hij niet alleen de God is van de Israëlieten, maar dat hij ook macht heeft over de farao en over heel Egypte. God wil dat de farao naar hem luistert en de Israëlieten laat gaan. De tien straffen brengen Egypte en de Egyptenaren veel ellende. De straffen werken toe naar de heftigste tiende straf.

24 februari 2019: Exodus 14: 15-31 Het volk gaat veilig door de zee
Het volk van Israël is vertrokken uit Egypte. Met alle mannen, vrouwen, kinderen en dieren zijn ze op pad gegaan. Maar dan krijgt de farao toch weer spijt en gaat hij de Israëlieten achterna. De Israëlieten zien hem aankomen en worden bang. Daarom beginnen ze te klagen dat ze liever slaaf wilden zijn in Egypte dan sterven in de woestijn. Maar God zal zijn volk redden.

3 maart 2019: Psalm 97 God is Koning
Deze zondag is de laatste zondag die hoort bij het blok met verhalen over Mozes in Egypte. Psalm 97 behoort tot de lofpsalmen. De 9 lofpsalmen zijn één van de meest voorkomende soort psalmen. In de lofpsalmen wordt God geprezen en gedankt. We vinden het fijn als jullie allemaal vaak naar de kindernevendienst komen. Hoe meer kinderen hoe gezelliger het met elkaar is! Tessa de Keijzer, kindernevendienst
 
Jeugd- en jongerenwerk.

Jeugd- en jongerenwerk.

Dankzij de inzet en het enthousiasme van een geweldig team van jeugdwerkers kunnen we onze kinderen en jongeren een heel gevarieerd clubprogramma aanbieden. Hieronder volgt een korte opsomming van het aanbod van dit seizoen.

We willen benadrukken dat het jeugdwerk niet alleen bedoeld is voor de jongeren van de kerk, maar dat iedere jongere van harte welkom is.

 
First Rock voor kids

First Rock voor kids

Kinderen zijn fantastisch!
Ze houden van actie en avontuur, van feestjes en vriendschappen.
 

WAYtoGO is de splinternieuwe KIDS methode voor kinderen tussen 8 en 12 jaar. Het speelse en inhoudelijke programmamateriaal is heel erg geschikt voor een seizoen leerzaam kinderwerk.

Met WAYtoGO wil de PKN uitdrukking geven aan een nieuwe visie op het werken voor en met kinderen in en vanuit de kerk: met kinderen op weg zijn door geloof en leven waar zij zich ook bevinden ? in de kerk, thuis of op school of waar dan ook.
 

 
Rock Solid

Rock Solid

Rock Solid is een dynamisch clubprogramma waarmee je tieners prikkelt om het christelijk geloof te ontdekken.

Tieners genieten enorm van Rock Solid, want het sluit helemaal aan bij hun leefwereld. Er komen thema’s aan bod waar zij elke dag mee te maken hebben. Al hun zintuigen worden gebruikt tijdens de flitsende spellen, discussies in groepjes, praktische levenslessen en het praatje uit de Bijbel. Zo leren tieners op een ontspannen manier hun eigen mening te vormen en deze te delen met hun vrienden.

Doordat het programma laagdrempelig is, kunnen kerkelijke tieners gemakkelijk hun niet-gelovige vrienden meenemen. We gaan met de tieners op pad en laten hen ontdekken hoe God betrokken is bij hun dagelijks leven.

Wil je meer weten?

lees meer »
 
 
 

Inloggen

OPROEP tot GEBED.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog organiseerde een adviseur van premier Winston Churchill een groep mensen die elke avond op een vast uur stopten met wat ze aan het doen waren, om in gemeenschap te bidden voor vrede, veiligheid en zekerheid, en voor hen die in Engeland woonachtig zijn. Ze deden dit elke dag en het was alsof de stad niet geraakt werd, zo sterk was hun gebed. Het resultaat was zo wonderbaarlijk dat in korte tijd het bombardement stopte ! Nu organiseren we opnieuw, een groep mensen van verschillende nationaliteiten, om EEN MINUUT LANG te bidden voor de veiligheid van onze landen, voor een einde aan de problemen die ons onderdrukken en kwellen en dat God de beslissingen van onze heersers zal leiden. We ontmoeten elkaar op de volgende tijden: Spanje 16:00 uur Portugal 15:00 uur Canarische Eilanden 15:00 uur Costa Rica 20:00 uur Colombia 19:00 uur Nicaragua 20:00 uur Ecuador 19:00 uur Guatemala 20:00 uur Mexico 20:00 uur NEDERLAND 16:00 uur Panama 19:00 uur Honduras 18:00 uur El Salvador 20:00 uur Venezuela 18:00 uur Uruguay 17:00 uur Paraguay 17:00 uur Brazilië 18:00 uur Argentinië 17:00 uur Chili 17:00 uur Italië 16:00 uur Ik vraag u alstublieft om aan dit initiatief deel te nemen. We stoppen elke dag EEN MINUUT op de aangegeven tijden, OM GOD TE VRAGEN om vrede in de wereld, zodat conflicten kunnen eindigen en de rust wordt hersteld in alle naties van de aarde, en zodat gezinnen bij God hun veiligheid en redding zoeken. Als we de enorme kracht van gebed zouden begrijpen, zouden we versteld staan. Als u dit verzoek naar uw contacten kunt sturen, kunnen we God om een wonder vragen met ons gebed. ZET ELKE DAG DE WEKKER OP JE TELEFOON, op de tijd die voor je land is ingesteld, en bid een minuutje voor vrede. Dank, Gods Zegen, verenigd in gebed, 🙏🏻 ❤👍🏻
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.